Konflikty záujmov

Robíme inteligentné a objektívne rozhodnutia, ktoré uprednostňujú spoločnosť a našich zákazníkov pred osobným prospechom. Spolupracujeme, aby sme vyhrali pre našich zákazníkov. Nedovoľujeme, aby osobné záujmy alebo vzťahy stáli v ceste víťazstvu ako jeden tím.

Čítať viac
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Obchodovanie s dôvernými informáciami a zneužívanie trhu s cennými papiermi

Nikdy nepoužívame ani nezdieľame dôverné informácie o spoločnosti Johnson Controls alebo akejkoľvek inej spoločnosti na účely obchodovania na burze.

Čítať viac

Fyzické vlastníctvo a aktíva, naša povesť a naše dôverné a súkromné informácie

Chránime dobré meno spoločnosti Johnson Controls a jej ďalšie aktíva, pretože sú základom našej budúcnosti. Naše aktíva - majetok, peniaze, informácie, nápady a dobré meno - udržiavajú našu činnosť a umožňujú nám investovať do inovácií a neustáleho zlepšovania.

Čítať viac
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Uchovávanie a zverejňovanie záznamov

Vedieme presné záznamy a účty, ktoré nám pomáhajú efektívne fungovať a poskytovať včasné a pravdivé informácie tým, ktorí sa na ne potrebujú spoľahnúť.

Čítať viac

Zodpovedná komunikácia

Vzťahy so značkou a zainteresovanými stranami posilňujeme prostredníctvom premyslenej, presnej a konzistentnej komunikácie a zodpovedného využívania sociálnych médií. So zákazníkmi, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami komunikujeme pravdivo, presne a dôsledne.

Čítať viac
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room