Prehovorte – každý hlas je dôležitý

Správna vec je často zrejmá. Inokedy sa situácia môže zdať zložitá alebo nezvyčajná a možno si nebudeme istí, ako postupovať. Ak máte obavy, okamžite prehovorte. Nielenže máme povinnosť to urobiť, ale umožňuje nám to rýchle objasnenie a vyhnutie sa potenciálnym problémom. Ak sa niečo pokazilo, dáva nám to príležitosť na prešetrenie a nápravu.

Prostriedky

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete oznámiť obavu týkajúcu sa etiky alebo dodržiavania pravidiel. Môžete sa:

  • porozprávať o probléme so svojím nadriadeným,
  • porozprávať o probléme s iným nadriadeným alebo manažérom,
  • obrátiť na tím pre dodržiavanie pravidiel, oddelenie ľudských zdrojov alebo právne oddelenie,
  • obrátiť na Linku pomoci v oblasti bezúhonnosti spoločnosti Johnson Controls, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne:

Nulová tolerancia odvetných opatrení

Spoločnosť Johnson Controls zakazuje odvetné opatrenia. Ktokoľvek, kto v dobrej viere vyjadrí obavu, nebude čeliť odvetným opatreniam akéhokoľvek druhu – vrátane hrozieb, obťažovania, znižovania počtu hodín, prepustenia zo zamestnania alebo akéhokoľvek iného negatívneho následku. Odvetné opatrenia sú proti našim hodnotám a ničia dôveru, ktorá je základom nášho úspechu. Odvetné opatrenia predstavujú vážne pochybenie, ktoré bude mať za následok disciplinárne konanie, a to vrátane skončenia pracovného pomeru.

Na záver…

Etický kódex má byť zdrojom našej inšpirácie a usmerňovania pre spoluprácu pri budovaní pohodlnejšieho, bezpečnejšieho a udržateľného sveta. Ukazuje, ako uviesť naše hodnoty do praxe, keď vyhľadávame príležitosti a súčasne nás naviguje cez rizikové oblasti. Nemôže pokryť každú situáciu, ktorej by sme mohli čeliť. Je dôležité, aby sme kládli otázky, ak si nie sme istí správnym priebehom konania. Dôležité je tiež oznámenie akýchkoľvek obáv, ktoré by sme mohli mať. Kódex obsahuje množstvo zdrojov a kanálov, ktoré nám v tom pomáhajú.