Ako víťazíme

Prostredníctvom etického výskumu sa udržiavame informovaní o trendoch a príležitostiach na trhu.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Monitorovanie vývoja na našich trhoch s cieľom pochopiť konkurenčné prostredie nám pomáha neustále zlepšovať a predvídať potreby našich zákazníkov. Bezúhonnosť dávame na prvé miesto a informácie o konkurentoch zhromažďujeme vždy eticky.

Frog's eye view of a modern skyscraper and a tree
A man standing in a balcony surrounded by lush green plants and trees

Ako vyzerá víťazstvo

Informácie o konkurencii zhromažďujeme správnym spôsobom:

  • pri zisťovaní informácií pravdivo informujeme o našej identite a motívoch,
  • nepoužívame tretie strany na to, aby sa zapojili do činností, do ktorých by sme sa sami nezapojili,
  • nežiadame kolegov (alebo potenciálnych zamestnancov), aby odhalili dôverné informácie o svojich bývalých zamestnávateľoch.
 

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Pracujem v oblasti rozvoja podnikania a som v procese rokovania a finalizácie predloženia ponuky na veľký projekt. Dnes som dostal e-mail od vedúcej nákupu potenciálneho zákazníka a namiesto môjho označeného návrhu omylom priložila jeden z návrhov nášho konkurenta. Všimol som si, že cena konkurenta bola o 25 percent nižšia ako naša ponuka. Chcem znížiť cenu v našej ponuke, aby sme porazili konkurenciu. Môžem to urobiť?

Odpoveď:

Nie. Naša hodnota Prvoradá bezúhonnosť od nás vyžaduje, aby sme informácie o konkurencii zhromažďovali a používali v súlade so zákonom a eticky. V tomto prípade by využitie chyby zákazníka narušilo ich dôveru. Ak by sa niekedy verejnosť dozvedela, že sme týmto spôsobom využili zákazníka, mohlo by to ohroziť našu povesť čestného a spravodlivého obchodovania a dokonca by to mohlo skončiť stratou zmluvy. Namiesto využitia tejto informácie by ste o tejto chybe mali informovať zákazníčku a povedať jej, že vymažete e-mail aj prílohu. O chybe by ste tiež mali upovedomiť aj právne oddelenie, aby sa zabezpečila vhodná dokumentácia a naďalej sa sústrediť na silné stránky vašej pôvodnej ponuky. Pamätajte si, že dobré pravidlo pri rozhodovaní o tom, ako zaobchádzať s informáciami o konkurencii, je porozmýšlať o tom, ako by sme sa cítili, keby nám konkurent urobil to isté.