Úplatkárstvo a iné formy korupcie

Získavame a udržiavame si zákazky vďaka našej hodnotovej ponuke a budovaniu vzťahov založených na transparentnosti a dôvere. Bezúhonnosť na prvom mieste posilňuje našu povesť dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera. Nemáme záujem „kupovať“ si obchody ani obchodovať s tými, ktorí podporujú alebo tolerujú korupčné praktiky.

Čítať viac
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Integrácia výskumu a etické obstarávanie informácií o konkurencii

Prostredníctvom etického výskumu sa neustále informujeme o trendoch a príležitostiach na trhu.  Na prvom mieste je pre nás čestnosť a informácie o konkurencii zbierame vždy eticky.

Čítať viac

Spravodlivá hospodárska súťaž/protitrustové zásady

Silne a spravodlivo súťažíme a prekonávame našich konkurentov vďaka vynikajúcej kvalite a hodnote. Veríme v slobodný a konkurenčný trh. Veríme v slobodný a konkurenčný trh.

Čítať viac
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

Súlad s medzinárodným obchodom

Ako spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete, dodržiavame všetky obchodné predpisy a obmedzenia, ktoré sa na nás vzťahujú. Sme hrdí na to, že máme zákazníkov a prevádzky v mnohých krajinách sveta. Dodržiavame zákony, ktoré platia všade, kde podnikáme, ako aj zákony upravujúce medzinárodný obchod.

Čítať viac

Duševné vlastníctvo a obchodné práva tretích osôb

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a obchodné práva iných tak, ako by sme chceli, aby oni rešpektovali naše práva. Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a obchodné práva iných. Nepripisujeme si zásluhy ani nekradneme žiadne nápady, ktoré nie sú naším vlastným výtvorom.

Čítať viac
A view of cityscape along a shore