Ako víťazíme

Udržiavame sami seba a ostatných v bezpečí a zdraví, aby sme mohli dosiahnuť náš plný potenciál.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Ak sa blahobyt našich ľudí a návštevníkov stane našou najvyššou prioritou, zvíťazíme ako tím. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Naša Vízia žiadnych zranení a súvisiace ciele nás udržujú sústredených. Spoločnou zodpovednosťou je udržať každého v bezpečí. Keď vykonávame svoje každodenné činnosti, dávame navzájom na seba pozor, aby sme predišli zraneniam a nehodám, a ak uvidíme čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť ujmu, podnikneme príslušné opatrenia. Využívanie dobrých bezpečnostných návykov nás chráni, robí naše pracovné prostredie pohodlnejším a umožňuje nám sústrediť sa na poskytovanie výnimočných zážitkov a riešení pre zákazníkov.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Ako vyzerá víťazstvo

Kultúru žiadnych zranení podporujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • znalosťou a dodržiavaním všetkých bezpečnostných usmernení a postupov,
  • nikdy nepodstupujeme zbytočné riziká na pracovisku ani to nežiadame od iných,
  • ak sa činnosť, ktorú vykonávame, stane nebezpečnou, okamžite ju zastavíme, aj keď to znamená oneskorenie výroby alebo práce,
  • vždy oznamujeme nebezpečné alebo škodlivé podmienky alebo správania, ako napríklad riziká na pracovisku, poškodené alebo chýbajúce vybavenie, hrozby násilím alebo zbraňou v priestoroch spoločnosti,
  • vieme, čo robiť v prípade zranenia alebo iného stavu núdze,
  • prichádzame do práce bez vplyvu akejkoľvek látky, ktorá by mohla narušiť úsudok alebo ohroziť bezpečnosť.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Kolega na výrobnej linke ma tento týždeň dvakrát poprosil, aby som ho kryl, kým si urobil rýchle, nenaplánované prestávky. Jeho nový liek mu príležitostne spôsobuje pocit závrate. Povedal som mu, že sa obávam, že by vedľajšie účinky mohli ohroziť jeho a ostatných. Povedal, že sa nemusím ničoho obávať, čoskoro si na lieky zvykne. Mám niečo podniknúť?

Odpoveď:

Všetci máme povinnosť konať, ak sa dozvieme o potenciálnom zdravotnom a bezpečnostnom riziku. V opačnom prípade by došlo k porušeniu tohto Kódexu. Kolegovi by ste mali poradiť, aby sa porozprával so svojím nadriadeným, ktorý môže zvážiť dočasnú zmenu činností alebo iné umiestnenie. Mali by ste mu oznámiť, že ak nie je ochotný oznámiť tento problém, musíte to urobiť vy, spolu s ostatnými. Rešpektujeme každého právo na súkromie, ale bezpečnosť je prvoradá.