Ako víťazíme

Pracujeme na udržiavaní etického dodávateľského reťazca tak, že pracujeme len s obchodnými partnermi, ktorí oceňujú a uznávajú práva ľudí na celom svete.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Riadime sa našim cieľom, ktorý zahŕňa záväzok rešpektovať a chrániť práva ľudí na celom svete. Veríme, že správna podpora ľudí je kľúčom k prosperujúcej budúcnosti. Preto sme sa zaviazali udržiavať etický a transparentný dodávateľský reťazec, ktorý neobsahuje detskú prácu, nútenú prácu, otroctvo a obchodovanie s ľuďmi.

Ako jeden z prvých signatárov iniciatívy Organizácie spojených národov s názvom Global Compact tvoríme spojenia medzi ľudskými právami a vytváraním udržateľnej hodnoty, ktorá môže byť prínosom pre spoločnosť.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Ako vyzerá víťazstvo

Ľudské práva sa snažíme rešpektovať a chrániť vo všetkých našich činnostiach a dodávateľskom reťazci:

 • poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné podmienky vo všetkých zariadeniach spoločnosti Johnson Controls,
 • rešpektujeme práva zamestnancov na organizovanie a kolektívne vyjednávanie a nikdy nediskriminujeme ich zástupcov,
 • v rámci pracovného trhu primerane odmeňujeme zamestnancov a plníme alebo prekračujeme všetky zákonné požiadavky týkajúce sa kompenzácie,
 • zamestnancom neumožňujeme pracovať nad rámec bežnej pracovnej doby a nadčasových hodín povolených miestnymi právnymi predpismi,
 • vykonávame primerané opatrenia povinnej starostlivosti potenciálnych obchodných partnerov a pri výbere nových predajcov dodržiavame zásady obstarávania a hľadáme tých, ktorí neporušujú ľudské práva,
 • od dodávateľov a predajcov vyžadujeme, aby spĺňali naše Globálne dodávateľské štandardy,
 • obchodným partnerom dávame pokyny, aby nenakupovali ani nepoužívali nerasty z konfliktných oblastí,
 • akékoľvek obavy týkajúce sa ľudských práv oznamujeme právnemu oddeleniu alebo Linke pomoci v oblasti bezúhonnosti .

Ďalšie pokyny týkajúce sa rešpektovania a ochrany ľudských práv nájdete v našich zásadách o nasledujúcich oblastiach: Ľudské práva a udržateľnosť, Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi, Diverzita dodávateľov a Nerasty z konfliktných oblastí.

Ľudia na prvom mieste: všetko je prepojené

Ľudské práva sú oveľa viac než len kontrola nášho dodávateľského reťazca. Sú o spôsobe, akým sa má zaobchádzať s ľuďmi na pracovisku, trhu a v našich komunitách.

Sme si vedomí pozitívneho vplyvu, ktorý môžeme mať ako globálna spoločnosť. Náš záväzok v tejto oblasti sa odráža v našich Zásadách o ľudských právach a udržateľnosti. Uznávajú mnoho problémov, ktoré môžu ovplyvniť ľudské práva, a to vrátane:

 • zdravia a bezpečnosti,
 • pracovných podmienok,
 • úplatkárstva a korupcie,
 • rešpektovania životného prostredia,
 • vládnej moci,
 • transparentného vytvárania záznamov a vykazovania.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Nedávno som navštívil zariadenia hlavného dodávateľa v rozvojovej krajine. Niektorí z pracovníkov sa mi zdali veľmi mladí. Pamätám si, že som počas dvoch veľmi dlhých dní videl rovnaké tváre skoro ráno a neskoro večer. Viem, že detská práca a porušovanie týkajúce sa pracovného času je v tejto časti sveta veľký problém. Tento dodávateľ má dobrú povesť a uistil nás, že dodržiava všetky príslušné pracovnoprávne predpisy. Mám povinnosť zdieľať svoje obavy alebo postúpiť záležitosť ďalej?

Odpoveď:
Spoločnosť Johnson Controls ako signatár iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact a ako obhajca ľudských práv vo všeobecnosti netoleruje zamestnávanie detí ani iné zneužívania práce. Ak máte akékoľvek obavy, že by mohlo dochádzať k porušovaniu pracovných alebo ľudských práv u jedného z našich dodávateľov, musíte sa podeliť o svoje obavy s manažmentom, oddelením dodržiavania pravidiel alebo Linkou pomoci v oblasti bezúhonnosti, aby sa to mohlo vyšetriť.