Ako víťazíme

Rešpektujeme duševné vlastníctvo a obchodné práva ostatných tak, ako by sme chceli, aby ostatní rešpektovali naše.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Rešpektujeme duševné vlastníctvo a obchodné práva iných. Neprivlastňujeme si ani nekradneme žiadne nápady, ktoré sme sami nevytvorili. Rozumieme, že používanie chránených práv iných bez povolenia je v rozpore so zákonom a mohlo by nás vystaviť právnej zodpovednosti.

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

Ako vyzerá víťazstvo

Podnikáme s rešpektom:

  • rešpektujeme nápady, procesy a práce, ktoré vytvorili iní a neporušujeme ich chránené práva,
  • aktíva tretích strán, ako napríklad softvér, hudbu, videá a textový obsah používame len na základe povolenia a podľa príslušných licencií,
  • používame len softvér a procesy schválené našou spoločnosťou,
  • dodržiavame príslušné zákony týkajúce sa duševného vlastníctva.