Ako víťazíme

Od našich dodávateľov očakávame, že budú pracovať na úrovni rovnako vysokých štandardov, ktoré platia pre nás samotných – vždy bezúhonne.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Veríme v bezúhonné konanie, prejavovanie rešpektu a plnenie našich záväzkov. Od tých, ktorí chcú s nami obchodovať, nečakáme nič iné. Naše Globálne dodávateľské štandardy stanovujú tieto očakávania. Naši dodávatelia musia poznať a dodržiavať tieto štandardy, aby zabezpečili ich etickú a zodpovednú spoluprácu s nami a pomohli zachovať povesť spoločnosti Johnson Controls.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Ako vyzerá víťazstvo

V našom dodávateľskom reťazci udržiavame vysoké štandardy a etické správanie pomocou nasledujúcich činností:

  • naše požiadavky komunikujeme s dodávateľmi jasne a priamo, a to vrátane toho, čo potrebujeme a spôsobu, ako by sa to malo urobiť,
  • vyjednávame transparentne a spravodlivo,
  • zabezpečíme, aby sa dohodnuté podmienky úplne a presne zaznamenali písomne: v zmluvách, objednávkach a iných dokumentoch,
  • vysvetlíme naše hodnoty a obchodnú filozofiu, ktoré sa odrážajú v našich zmluvách,
  • vo všetkých dodávateľských vzťahoch dôsledne aplikujeme naše Globálne dodávateľské štandardy,
  • dodávateľom poskytneme zdroje a ďalšie usmernenia pre akékoľvek potrebné objasnenie očakávaní.