Ako víťazíme

Chránime osobné údaje našich zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a zákazníkov.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Spoločnosť Johnson Controls musí zhromažďovať, ukladať, používať a zdieľať osobné údaje, ktoré nám pomáhajú v našom podnikaní. Tieto osobné údaje potrebujeme na rôzne účely vrátane našich obchodných vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, správu zamestnaneckých výhod a dodržiavania zákonných požiadaviek. Spoločnosť Johnson Controls rešpektuje právo jednotlivca na súkromie. V nesprávnych rukách sa osobné údaje môžu využiť na identifikáciu jednotlivcov, krádež identít alebo spáchanie podvodu. Ako Jeden tím dávame na seba pozor – na pracovisku a online.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Ako vyzerá víťazstvo

Osobné údaje chránime nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame len na legitímne obchodné účely a zhromažďujeme len množstvo údajov potrebných na daný účel,
  • sme otvorení a zrozumiteľní v tom, prečo a ako zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje,
  • nikdy nezdieľame viac osobných údajov, než je potrebné, ani ich nezdieľame s nikým, kto nemá obchodnú potrebu ich poznať,
  • Ochrana osobných údajov we control and securely disposing of it when no longer needed for the original purpose
  • dodržiavame všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a naše Zásady ochrany osobných údajov.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Naši zamestnanci pracujúci v Spojených štátoch a na ich územiach majú právo diskutovať o mzdách, pracovnom čase, iných podmienkach zamestnania, osobných údajoch a/alebo informáciách o zamestnaní so svojimi spolupracovníkmi a tretími stranami vrátane vládnych orgánov, odborov a médií.

Naši zamestnanci pracujúci mimo Spojených štátov a ich území musia dodržiavať zákony a predpisy v miestach, kde pracujú, týkajúce sa zdieľania podmienok ich zamestnania, osobných údajov a/alebo informácií o zamestnaní - ak miestne zákony povoľujú zamestnancom zdieľať tieto informácie, môžu tak robiť; ak miestne zákony vyžadujú, aby tieto informácie boli dôverné, zamestnanci by tieto informácie nemali zdieľať. 

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Kamarátke v mojom tíme sa nedávno narodilo dieťa. Náš vedúci tímu jej chce poslať kvety v mene spoločnosti, o čom si myslím, že je to pekná myšlienka. Keďže vie, že my dvaja sme kamaráti a žijeme blízko seba, požiadal ma o jej domovskú adresu. Nie je mi príjemné, aby som mu poskytol adresu bez toho, aby som požiadal o dovolenie svoju kamarátku. Ale nechcem pokaziť prekvapenie. Čo by som mal urobiť?

Odpoveď:

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, či patria zamestnancom, zákazníkom alebo iným obchodným partnerom. Všetci sme zodpovední za ich ochranu a umožnenie ich používania len na správne účely osobami, ktoré majú oprávnenie na ich používanie. Ak dovolíme, aby sa osobné údaje dostali do nesprávnych rúk, môže to mať zničujúce dôsledky a môže to uľahčiť krádež identity a iné zločiny. Povedzte svojmu vedúcemu tímu, že by ste boli radšej, aby vykonal prípravy až po konzultácii s partnerom oddelenia ľudských zdrojov vášho tímu.