Ako víťazíme

Súťažíme rázne a poctivo. Našu konkurenciu prekonávame prostredníctvom vynikajúcej kvality a hodnoty.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Veríme v slobodný a konkurenčný trh. Ponúka nám najlepšiu príležitosť na odlíšenie značky Johnson Controls. Tým, že sme orientovaní na zákazníka a poskytujeme najlepšie služby vo svojej triede, prekonávame konkurenciu a budujeme dlhodobú dôveru v našu značku. Zákony určené na podporu voľných trhov – v USA známe ako protirustové zákony a zákony o spravodlivej hospodárskej súťaži vo väčšine iných krajín – sú zložité, porušenia môžu mať za následok vážne sankcie. Uvedomujeme si, že dokonca aj zdanie nespravodlivosti alebo podvodu našich súťažných praktík môže poškodiť našu povesť a vystaviť nás právnej zodpovednosti.

Five people in discussion at a table with documents spread out
Two people discussing holding a tablet on a factory floor wearing white safety helmets

Ako vyzerá víťazstvo

Obchod získavame správnym spôsobom:

 • vyhýbame sa formálnym alebo neformálnym dohodám alebo vzorom správania sa s konkurentmi, ktoré sa týkajú:
  • účtovania určitej ceny za službu (určenie minimálnych cien),
  • manipulácie procesu predkladania ponúk (koordinovaný postup pri predkladaní ponúk),
  • rozdelenia trhov podľa geografických oblastí alebo zákazníkov (rozdelenie trhu),
 • našu ponuku hodnoty prezentujeme poctivo, presne a bez zveličovania,
 • nikdy nevhodne nezasahujeme do existujúcich obchodných zmlúv našich zákazníkov,
 • rozumieme a chápeme Globálne protitrustové zásady a zásady spravodlivej hospodárskej súťaže,
 • nikdy nezneužívame našu pozíciu na trhu.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Kým som čakal na začiatok panelovej diskusie na tohtoročnej výstave MetroExpo, mal som rozhovor s obchodným riaditeľom konkurencie. Spýtal sa, či som si všimol, že s úradníkom pre verejné obstarávanie v hlavnom meste, ktoré obaja podporujeme, sa obzvlášť ťažko vychádza. Uvažoval nad tým, čo by stalo, keby spoločnosti, ako tie naše, odmietli s mestom obchodovať. Hovor o spoločnom zákazníkovi mi bol nepríjemný, takže som predstieral telefónny hovor a presunul som sa na sedadlo na druhej strane posluchárne. Ako som mal reagovať?

Odpoveď:

Urobili ste správne, keď ste ukončili rozhovor. Bolo by tiež rozumné oznámiť svoju obavu čo najskôr právnemu oddeleniu. Veľtrhy a zasadnutia asociácií sú dôležité miesta na vzdelávanie a udržanie si prehľadu v našom odvetví. Avšak, komunikácia s konkurentmi na takýchto udalostiach so sebou nesie riziko porušení zákona o hospodárskej súťaži. Konverzácia s konkurentom o bojkotovaní spoločného zákazníka by sa mohla považovať za pokus o vytvorenie nelegálnej dohody o vylúčení spoločností z určitého trhu alebo o vytvorení tlaku na určitého zákazníka, aby „nerobil problémy“.