Prevencia zneužívania v dodávateľskom reťazci

Snažíme sa zachovať etický dodávateľský reťazec tým, že spolupracujeme len s obchodnými partnermi, ktorí si vážia a ctia práva ľudí na celom svete. Preto sa zaväzujeme dodržiavať etický a transparentný dodávateľský reťazec, ktorý neobsahuje detskú prácu, nútenú prácu, otroctvo a obchodovanie s ľuďmi.

Čítať viac
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

Obstarávanie

Dodávateľov vyberáme spravodlivo a objektívne, aby sme mali čo najväčšiu šancu zvíťaziť u našich zákazníkov. Snažíme sa budovať zmysluplné, dlhodobé vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej výhodnosti a dôvere. Tieto vzťahy nám pomáhajú vyhrávať na trhu a poskytovať výnimočné skúsenosti a riešenia pre zákazníkov.

Čítať viac

Očakávania dodávateľov

Od našich dodávateľov očakávame, že budú pracovať podľa rovnakých vysokých štandardov, aké uplatňujeme na seba - vždy čestne. Veríme, že konáme čestne, prejavujeme úctu a plníme svoje záväzky. Nič iné neočakávame ani od tých, ktorí s nami chcú obchodovať. 

Čítať viac
Three employees looking at a tablet PC