Ako víťazíme

Ako spoločnosť, ktorá pôsobí globálne, dodržiavame všetky obchodné predpisy a obmedzenia, ktoré sa na nás vzťahujú.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Sme hrdí na to, že máme zákazníkov a prevádzky v mnohých krajinách na celom svete. Všade tam, kde podnikáme, dodržiavame zákony a tiež zákony, ktoré upravujú medzinárodný obchod. Vlády môžu v záujme národnej bezpečnosti, z politických alebo ekonomických dôvodov kontrolovať import a export citlivého vybavenia a údajov. Môžu tiež obmedziť obchodovanie s určitými skupinami, jednotlivcami a krajinami. Dodržiavanie obchodných predpisov nielenže zabraňuje vysokým pokutám, stratám povolení a odňatiu slobody, ale tiež pomáha urobiť svet bezpečnejší.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Ako vyzerá víťazstvo

Naše podnikanie na celom svete vykonávame zodpovedne nasledujúcimi spôsobmi:

  • dodržiavaním zásad spoločnosti a postupov, ktoré sa zaoberajú obchodnými predpismi vrátane našich Zásad dodržiavania obchodných pravidiel,
  • vedome nerobíme marketing, predaj ani neposkytujeme služby nikomu v embargu alebo na sankčnom zozname USA, EÚ alebo inom príslušnom embargu alebo sankčnom zozname,
  • dodržiavame všetky zmluvné alebo legislatívne obmedzenia prístupu k informáciám zákazníkov,
  • vykonávame kontroly rizika a opatrenia povinnej starostlivosti organizácií tretích strán, s ktorými máme v úmysle podnikať,
  • ak nás ľubovoľní zákazníci, dodávatelia alebo iné subjekty žiadajú o účasť na bojkote, upozorníme právne oddelenie.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Uznávam, že spoločnosť Johnson Controls vždy skúma potenciálne nové trhy pre naše produkty a riešenia. Nedávno ma kontaktoval zahraničný distribútor a oznámil, že získal informácie o novom produktovom rade, ktorý sme predtým v danej časti sveta nepredávali. Som si vedomý, že niekedy existujú obmedzenia týkajúce sa toho, kde môžeme predávať produkty a spôsobov ich použitia. Požiadal som distribútora, aby odpovedal na niekoľko otázok, ktoré by mi pomohli porozumieť tomu, kto má byť konečný používateľ a konečné použitie. Jeho odpovede boli vágne a vyzeralo to tak, že sa snaží minimalizovať moje obavy. Nemyslím si, že pochopil potenciálne riziká. Čo by som mal urobiť?

Odpoveď:

Bolo šikovné, že ste v rozhovore zmienili súlad s medzinárodným obchodom. Je dôležité preskúmať akékoľvek príležitosti na trhu v zahraničí z hľadiska týchto typov rizík. Mali by ste pokračovať v získavaní informácií od distribútora, pretože nebudeme môcť dodávať produkty bez toho, aby sme sa úplne oboznámili so zamýšľaným konečným používateľom a konečným použitím. Potenciálne problémy medzinárodného obchodu postúpte manažmentu, tímu pre súlad medzinárodného obchodu alebo právnemu oddeleniu, a to za účelom získania pomoci.