Ako víťazíme

Naše rôznorodé talenty, zázemia a perspektívy využívame čo najviac, aby sme získali výnimočné poznatky a inovácie.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Spoločnosť Johnson Controls priťahuje, rozvíja a posilňuje jednotlivcov so širokým rozsahom skúseností, schopností a názorov. Oceňovanie toho, čo robí každého z nás jedinečným, rozširuje naše perspektívy a stimuluje nové nápady. Naša diverzita nám umožňuje riešiť problémy kreatívnejšie, dôkladnejšie premyslieť rozhodnutia a proaktívnejšie identifikovať príležitosti. Ak majú všetci pocit, že môžu prispieť k nášmu úspechu a zúčastniť sa na ňom, profitujú z toho naši zamestnanci, zákazníci a investori.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Ako vyzerá víťazstvo

Rôznorodú a inkluzívnu kultúru využívame nasledujúcimi spôsobmi:

  • aktívne hľadanie alternatívnych názorov a prístupov,
  • úprimné načúvanie ostatným, aby sme mohli zvážiť a profitovať z myšlienok a nápadov, ktoré sú odlišné od našich,
  • spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi a poskytovanie rovnakých príležitostí zamestnancom na základe ich kvalifikácie a zručností,
  • žiadame o spätnú väzbu a sme pripravení poskytnúť ju ostatným.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Som jednou z troch žien v mojom tíme. Na týždenných stretnutiach tímu je celkom jasné, že môj nadriadený, muž, uprednostňuje nápady a názory našich mužských kolegov a niekedy otvorene spochybňuje mňa a ostatné ženy. Cítime sa podcenené a je nám odmietnutá šanca ukázať, čo dokážeme. Obávam sa, že oznámenie tohto problému môjmu nadriadenému jednoducho potvrdí jeho predsudky o ženách. Ako môžem spôsobiť zmenu, ktorá umožní, aby sa zapojili všetci členovia tímu?

Odpoveď:
V spoločnosti Johnson Controls podporujeme rôznorodé a inkluzívne prostredie, v ktorom každý môže prispieť k nášmu úspechu. Akákoľvek forma rodovej nerovnosti neodráža ani naše hodnoty, ani kultúru, ktorú chceme vytvoriť. Mali by ste zvážiť, že sa opýtate svojho nadriadeného, či existujú konkrétne dôvody, prečo sa vaše nápady neberú do úvahy. Ak to problém nevyrieši, porozprávajte sa s vyšším manažérom alebo využite akékoľvek ďalšie zdroje, ktoré sú k dispozícii na oznamovanie obáv, ako napríklad porozprávanie sa s oddelením ľudských zdrojov alebo sa obráťte na linku pomoci v oblasti bezúhonnosti.