Jak odnosimy sukces

Staramy się jak najlepiej wykorzystywać różnorodne talenty, doświadczenia i perspektywy, uzyskując wyjątkową wiedzę i innowacje.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Firma Johnson Controls przyciąga, rozwija i wykorzystuje potencjał osób o szerokim zakresie doświadczenia, zdolności i punktów widzenia. Docenianie tego, co czyni nas wyjątkowymi rozszerza nasze perspektywy i przyczynia się do powstawania nowych pomysłów. Nasza różnorodność pozwala kreatywniej rozwiązywać problemy, rozważniej podejmować decyzje i bardziej proaktywnie rozpoznawać możliwości. Gdy każdy czuje, że może przyczyniać się do naszego sukcesu i brać w nim udział, wszyscy nasi pracownicy, klienci i inwestorzy odnoszą korzyści.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Jak wygląda sukces

Wykorzystujemy kulturę różnorodności i integracji w następujący sposób:

  • Aktywnie poszukujemy alternatywnych opinii i podejść
  •  Z szacunkiem słuchamy innych, aby móc rozpatrzyć i wykorzystać różne pomysły i przemyślenia inne niż nasze własne
  • Traktujemy ludzi sprawiedliwie i zapewniamy pracownikom równe szanse w oparciu o ich kwalifikacje i umiejętności
  • Prosimy innych o opinie i uważnie ich słuchamy

Najpierw pomyśl

P:

Jestem jedną z zaledwie trzech kobiet w moim zespole. Na cotygodniowych spotkaniach zespołu wyraźnie widać, że mój przełożony-mężczyzna preferuje pomysły i opinie pracowników płci męskiej, czasem otwarcie osłabiając pozycję moją i innych kobiet. Czujemy, że jesteśmy pogardzane i odmawia się nam możliwości wykazania tego, co potrafimy. Obawiam się, że poruszenie tej kwestii z moim przełożonym tylko potwierdzi jego uprzedzenia wobec kobiet. Jak mogę doprowadzić do zmiany, która pozwoli realizować się wszystkim członkom zespołu?

O:
W firmie Johnson Controls promujemy zróżnicowane i sprzyjające integracji środowisko, w którym każdy może przyczynić się do sukcesu. Wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć są sprzeczne z naszymi wartościami i kulturą, którą chcemy tworzyć. Powinnaś rozważyć zapytanie swojego przełożonego, czy istnieją konkretne powody, dla których twoje pomysły nie są brane pod uwagę. Jeśli to nie rozwiąże problemu, porozmawiaj z menedżerem wyższego szczebla lub skorzystaj z innych dostępnych sposobów zgłaszania wątpliwości, takich jak rozmowa z działem kadr lub kontakt z Infolinią ds. uczciwości.