วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราใช้ประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลาย ประวัติ และทัศนคติของเราอย่างเต็มที่ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งและนวัตกรรมที่โดดเด่นเหนือใคร

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

Johnson Controls ดึงดูด พัฒนา และให้อำนาจบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และมุมมองที่หลากหลาย การให้คุณค่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยให้มุมมองของเรากว้างขึ้นและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ความแตกต่างช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ขึ้น ตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น และใช้โอกาสได้อย่างทันท่วงที เมื่อทุกคนรู้สึกว่าได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเรา พนักงาน ลูกค้า และนักลงทุนล้วนได้ประโยชน์

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมแบบองค์รวมที่หลากหลายโดย:

  • เปิดรับความคิดและวิธีการที่เป็นทางเลือกอย่างกระตือรือร้น
  • รับฟังผู้อื่นอย่างให้เกียรติเพื่อที่เราจะได้พิจารณาและได้ประโยชน์จากความคิดและแนวทางที่แตกต่างออกไป
  • ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรม และมอบโอกาสให้พนักงานอย่างเท่าเทียมตามคุณสมบัติและทักษะของพวกเขา
  • ร้องขอและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

คิดก่อน

ถาม:

ฉันเป็นหนึ่งในผู้หญิงสามคนในทีม ในการประชุมทีมประจำสัปดาห์แต่ละครั้ง หัวหน้างานของฉันซึ่งเป็นผู้ชายแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชื่นชอบแนวคิดและความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายมากกว่า บางครั้งถึงกับหักหน้าฉันและผู้หญิงในทีมอย่างเปิดเผย พวกเรารู้สึกโดนดูถูกและไม่มีโอกาสพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำอะไรได้บ้าง ฉันเกรงว่าการแจ้งข้อกังวลใจต่อหัวหน้างานจะเป็นเพียงแค่การยืนยันว่าเขามีอคติต่อผู้หญิง ฉันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเพื่อให้คนอื่นๆ ในทีมได้มีส่วนร่วม

ตอบ:
ที่ Johnson Controls เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเรา อคติทางเพศไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามไม่ได้สะท้อนค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่เราต้องการสร้าง คุณควรสอบถามหัวหน้างานของคุณว่ามีเหตุผลใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ที่ทำให้แนวคิดของคุณไม่ได้รับการพิจารณา หากวิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ชี้แจงต่อผู้จัดการระดับสูงกว่าหรือใช้วิธีอื่นที่มีสำหรับการแจ้งข้อกังวล เช่น แจ้งต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ สายด่วนความซื่อสัตย์สุจริต.