Melding fra administrerende direktør

"Johnson Controls tror på samarbeid og innovasjon for å gjøre verden til et tryggere, mer komfortabelt og bærekraftig sted. Vi forstår hvilken innvirkning våre beslutninger og handlinger kan ha på verden - og vi legger vekt på å skape tillit hos kundene og å opprettholde verdier som kvalitet og integritet. Values First-tilnærmingen, Johnson Controls' etiske retningslinjer, er en viktig ressurs for å veilede oss. Values First-tilnærmingen oppmuntrer oss til å prioritere verdier og fremme en kultur preget av tillit, respekt og integritet - noe som er gunstig for virksomhetens og kundenes suksess."

-George Oliver

Styreformann og administrerende direktør

Les mer
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Når verdiene våre driver frem riktig atferd, vinner alle.

Det vi gjør hver dag hos Johnson Controls gjør verden mer produktiv, sikrere og mer bærekraftig. Vi lager vinnende løsninger for kundene våre – det er nøkkelen til å vinne på markedsplassen. Måten vi gjør det på er viktig, da det ikke betyr noe å vinne uten integritet. Det er grunnen til at integritet er først av verdiene våre.

Les mer

Etikk- og samsvarsprogram for Johnson Controls

Verdier først, etikkreglene våre, er hjørnesteinen i etikk- og samsvarsprogrammet hos Johnson Controls. Dette programmet er en integrert tilnærming for å sikre at vår individuelle atferd, forretningsoperasjoner og organisasjonskultur holder den høyeste integritetsstandard. Gjennom forpliktelser fra ledelsen, kommunikasjon, opplæring, overvåkning, rapporteringsmekanismer og andre midler, hjelper etikk- og samsvarsprogrammet oss med å identifisere og takle etiske og samsvarsmessige risikoer og å drive virksomheten vår i henhold til verdiene våre.

Group discussion

Vårt ansvar

Hos Johnson Controls må alle, alle steder være kjent med etikkreglene og følge disse hver dag – uansett rolle eller ansiennitet. Dette omfatter alle ansatte, ledere og styremedlemmer. Krenkelse av etikkreglene er alvorlig og kan medføre disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse, i samsvar med lokale juridiske krav.

Les mer
Man working in front of the laptop

Ta smarte valg

Verdiene våre viser oss at metodene for å nå målene våre, er like viktig som det å faktisk nå dem. Valgene vi gjør underveis, sier mye om oss som enkeltpersoner og som en organisasjon. Vi ønsker å bli kjent for å ta de rette valgene – valg som støtter kulturen vår og et selskap vi kan være stolte av – og for å drive på en etisk og lovmessig ansvarlig måte.

Les mer
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Si ifra og få hjelp

Det er ofte helt opplagt hva man skal gjøre. Men andre ganger kan en situasjon være kompleks eller uvanlig, og vi kan være usikre på hvordan vi skal gå frem. Hvis du har en bekymring, ber vi om at du sier ifra med en gang. Vi har ikke bare en plikt til å gjøre dette, det gjør det også mulig å få klarhet i spørsmålet og unngå mulige problemer.

Les mer