Slik vinner vi

Vi konkurrerer sterkt og rettferdig, og overgår konkurrentene våre gjennom overlegen kvalitet og verdi.

Derfor setter vi verdier først

Vi tror på et fritt og konkurrerende marked. Det gir oss den beste muligheten til å få Johnson Controls-merket til å skille seg ut. Ved å være kundedrevet og levere den beste tjenesten i sin klasse, overgår vi konkurrentene og bygger langsiktig tillit til merket vårt. Lovene som er formulert for å fremme frie markeder – kjent som antitrustlover i USA og lover om rettferdig konkurranse i de fleste andre land – er komplekse, og brudd kan medføre strenge straffer. Vi erkjenner at selv tilsynelatende urettferdighet eller villedning i konkurransepraksisene våre, kan skade omdømmet vårt og utsette oss for juridisk ansvar.

Five people in discussion at a table with documents spread out
Two people discussing holding a tablet on a factory floor wearing white safety helmets

Slik ser det ut Å vinne

Vi får kunder på riktig måte ved at vi:

 • unngår formelle eller uformelle avtaler eller atferdsmønstre overfor konkurrenter for å:
  • kreve en bestemt pris for en tjeneste (prisbinding)
  • manipulere en anbudsprosess (anbudsrigging)
  • dele opp markeder etter geografi eller kunde (markedsfordeling)
 • presenterer verditilbudet vårt på en ærlig, nøyaktig måte og uten overdrivelse
 • aldri griper utilbørlig inn i kundenes eksisterende forretningskontrakter
 • leser og forstår Globale retningslinjer for antitrust og rettferdig konkurranse
 • aldri misbruker vår markedsandelsposisjon

Tenk først

Spørsmål:

Mens jeg under årets MetroExpo ventet på at en paneldiskusjon skulle begynne, kom jeg i snakk med salgsdirektøren hos en konkurrent. Han spurte om jeg hadde lagt merke til at ansvarlig for anleggsinnkjøp i en større by som vi begge er aktive i, er spesielt vanskelig å ha med å gjøre, og han lurte på hva som vil skje hvis selskaper som våre nektet å gjøre forretninger i byen. Det gjør meg utilpass å snakke om en felles kunde, så jeg lot som om jeg fikk en telefonsamtale, og flyttet meg så til et sete på andre siden av auditoriet. Hvordan burde jeg ha reagert?

Svar:

Du gjorde rett i å avslutte samtalen. Du ville også gjøre klokt i å rapportere bekymringene dine til juridisk avdeling så snart som mulig. Varemesser og foreningsmøter er viktige arenaer for å lære og holde oss oppdatert i bransjen vår. Samhandling med konkurrenter ved slike arrangementer kan imidlertid være befengt med risiko for krenkelse av konkurranselover. En samtale med en konkurrent om boikott av en felles kunde ville bli ansett som forsøk på å inngå en ulovlig avtale om ekskludering av selskaper fra et bestemt marked eller å legge press på en bestemt kunde om å «innordne» seg.