Slik vinner vi

Som et selskap med operasjoner globalt, overholder vi alle handelsregler og -begrensninger som gjelder for oss.

Derfor setter vi verdier først

Vi er stolte over å ha kunder og operasjoner i mange land rundt om i verden. Vi følger lovene som gjelder alle steder der vi gjør forretninger, samt de som styrer internasjonal handel. Av hensyn til nasjonal sikkerhet, og av politiske eller økonomiske grunner, kan statlige myndigheter kontrollere importen og eksporten av sensitivt utstyr og sensitive data, og de kan også begrense forretninger med bestemte grupper, enkeltpersoner eller land. Overholdelse av handelsregler unngår ikke bare store bøter, tap av tillatelser og fengselsstraff, det bidrar også til å gjøre verden til et tryggere sted.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Slik ser det ut å vinne

Vi gjennomfører forretningene våre rundt hele verden på en ansvarlig måte ved at vi:

  • følger selskapets regler og prosedyrer utformet for overholdelse av handelsregler,inkludert våre egne Retningslinjer for handelssamsvar
  • ikke med overlegg markedsfører, selger eller leverer tjenester til noen på amerikanske eller europeiske eller andre gjeldende embargo- eller sanksjonslister
  • overholder alle kontraktsmessige eller juridiske begrensninger på tilgang til kundeinformasjon
  • gjennomfører risikovurderinger og selskapsgjennomgang på tredjepartsorganisasjoner som vi har til hensikt å gjøre forretninger med
  • varsler juridisk avdeling om noen kunder, leverandører eller andre som ber oss om å delta i en boikott

Tenk først

Spørsmål:

Jeg vet at Johnson Controls alltid utforsker mulighetene for nye markeder for produktene og løsningene våre. En utenlandsk distributør kontaktet med nylig for å si at han hadde mottatt forespørsler om en produktserie som vi tidligere ikke har solgt i den delen av verden. Jeg er klar over at det noen ganger finnes restriksjoner på hvor vi kan selge produktene våre og hvilken bruk som kan gjøres av dem. Jeg stilte distributøren noen spørsmål for å finne ut noe om tiltenkt sluttbruker og sluttbruk. Svarene hans var vage, og han syntes å ville avfeie bekymringene mine. Jeg tror han ikke forstod den potensielle risikoen. Hva skal jeg gjøre?

Svar:

Du var smart som tok opp internasjonalt handelssamsvar. Det er viktig å vurdere alle markedsmuligheter utenlands for denne typen risikoer. Du bør følge opp spørsmålene dine til distributøren, da vi ikke vil kunne levere produktene uten å ha en fullstendig forståelse av tiltenkt sluttbruker og sluttbruk. Du må også videreformidle det mulige problemet med internasjonalt handelssamsvar til ledelsen, teamet for handelssamsvar eller juridisk avdeling for assistanse.