Slik vinner vi

Vi holder oss selv og hverandre trygge og sunne slik at vi kan nå vårt fulle potensial.

Derfor setter vi verdier først

Vi vinner som et team når vi gjør velværet til de ansatte og besøkende vår øverste prioritet. Ingenting er viktigere enn helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Målet vårt om Null skade og tilknyttede mål holder oss fokusert. Det å holde hverandre trygge er et felles ansvar. Vi tar hensyn til hverandre i de daglige aktivitetene våre for å hindre personskade og ulykker, og vi iverksetter egnede tiltak hvis vi oppdager noe som kan forårsake skade. Det å praktisere gode sikkerhetsvaner beskytter oss, gjør arbeidsmiljøet mer komfortabelt og gjør det mulig for oss å fokusere på å levere eksepsjonelle kundeopplevelser og løsninger.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Slik ser det ut å vinne

Vi fremmer en Null skade-kultur ved at vi:

  • kjenner og følger retningslinjer og prosedyrer for sikkerhet
  • aldri tar unødvendig risiko på arbeidsplassen eller ber andre om å gjøre dette
  • straks stopper det vi holder på med hvis det blir utrygt, selv om det betyr forsinkelse i produksjonen eller jobben
  • alltid rapporterer usikre eller usunne forhold eller atferd, slik som farer på arbeidsplassen, ødelagt eller manglende utstyr, trusler om vold eller våpen på selskapets eiendom
  • vet hva vi skal gjøre i tilfelle personskade eller annet nødstilfelle
  • ankommer på jobb fri for ethvert stoff som kan påvirke dømmekraften eller true sikkerheten

Tenk først

Spørsmål:

En kollega ved produksjonslinjen spurte meg to ganger denne uken om jeg kunne ta over for ham mens han tok noen raske pauser utenom vanlig tid. Han tar nye medisiner som gjør at han av og til blir svimmel. Jeg sa til ham at jeg var redd for at bivirkningene kunne utsette ham og andre for fare. Han sa at det ikke er noe å bekymre seg om – han vil snart venne seg til medisinen. Trenger jeg å gjøre noe?

Svar:

Vi har alle en forpliktelse til å handle dersom vi blir kjent med en potensiell helse- eller sikkerhetsrisiko. Dersom man ikke gjør det, bryter man disse etikkreglene. Du må råde kollegaen din til å snakke med arbeidslederen sin, som kan vurdere midlertidig overføring av plikter eller annen tilpasning. Du må si til ham at dersom han ikke er villig til å ta opp problemet, vil du og andre være forpliktet til å gjøre dette. Vi respekterer alles personvern, men sikkerhet er første hensyn.