Slik vinner vi

Vi respekterer immaterielle eiendomsrettigheter og kommersielle rettigheter tilhørende andre, slik vi ønsker at de skal respektere våre.

Derfor setter vi verdier først

Vi respekterer de immaterielle rettighetene og kommersielle rettighetene som tilhører andre. Vi tar ikke æren for eller stjeler ideer som ikke er resultat av egne bestrebelser. Vi forstår at bruken av andres beskyttede rettigheter uten tillatelse er i strid med loven, og kan utsette oss for juridisk ansvar.

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

Slik ser det ut å vinne

Vi gjør forretninger på en respektfull måte ved at vi:

  • respekterer ideene, prosessene og arbeidet som andre har skapt, og ikke krenker deres beskyttede rettigheter
  • bruker tredjepartsressurser, slik som programvare, musikk og video- og tekstbasert innhold, kun med tillatelse og i henhold til relevante lisenser
  • kun bruker programvare og prosesser som er godkjent av selskapet vårt
  • følger gjeldende lover om immaterielle rettigheter