Slik vinner vi

Vi bruker eller deler aldri innsideinformasjon om Johnson Controls eller noe annet selskap i den hensikt å handle i aksjemarkedet.

Derfor setter vi verdier først

I forbindelse med arbeidet vårt kan vi få tilgang til informasjon om Johnson Controls eller andre selskaper som potensielt kan være nyttig for investorer. Det å sette integritet først betyr at det alltid går an å stole på at vi beskytter informasjon vi er betrodd. «Innsideinformasjon» består av opplysninger som en investor vil anse betydningsfulle for å foreta en investeringsbeslutning – det er også kjent som materiell eller ikke-offentlig informasjon. Det å bruke denne informasjonen til vår egen fordel eller å dele den til fordel for andre kalles innsidehandel. Dette er ulovlig, fordi det gir en urettferdig fordel og forstyrrer finansmarkedene. Lover om innsidehandel håndheves aggressivt, og medfører ofte store bøter og fengsel for de som dømmes.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Slik ser det ut å vinne

Vi hindrer innsidehandel ved at vi:

  • aldri bruker innsideinformasjon til å handle aksjer i Johnson Controls eller noe annet børsnotert selskap – med mindre og inntil slik informasjon er gjort offentlig kjent, og markedet har hatt en mulighet til å fordøye den
  • ikke deler innsideinformasjon med noen utenfor selskapet, inkludert familiemedlemmer, slektninger eller venner
  • kun deler innsideinformasjon med kolleger etter deres behov for å vite
  • er nøye med å beskytte innsideinformasjon fra utilsiktet bekjentgjøring ved å være forsiktig med selskapets dokumenter og snakke diskré på åpne steder
  • unngår «tipsing» – overføre material, ikke-offentlig informasjon om noe selskap til noen som kan handle med kjennskap til slik informasjon

Tenk først

Spørsmål:

Min onkels investeringer har ikke tatt seg inn etter globale finanskrisen, og jeg vet at han har litt økonomiske vanskeligheter. Han spurte om han burde kjøpe aksjer i Johnson Controls. Jeg mente at dette virkelig ville hjelpe ham, særlig fordi vi venter kommende produktlanseringer for å drive opp aksjeprisen. Kan jeg fortelle ham om de nye produktlanseringene eller anbefale aksjen til ham?

Svar:
Absolutt ikke. Opplysninger om kommende produktlanseringer er materiell, ikke-offentlig informasjon som kan gi din onkel en urettferdig handelsfordel. Det er ulovlig å dele denne informasjonen. Si til ham at siden du er ansatt hos Johnson Controls, kan du ikke gi ham informasjon som vil oppmuntre til eller fraråde fra å handle i aksjen. Henvis ham til delen for Investorrelasjoner på nettsiden vår, eller foreslå at han kan kontakte avdelingen for investorrelasjoner dersom han har bestemte spørsmål.