Interessekonflikter

Vi tar smarte, objektive valg som setter selskapet og kundene våre foran personlige fordeler. Vi jobber sammen for å vinne for kundene våre. Vi lar ikke personlige interesser eller relasjoner stå i veien for at vi vinner som ett team.

Les mer
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Innsidehandel og misbruk av verdipapirmarkedet

Vi bruker eller deler aldri innsideinformasjon om Johnson Controls eller noe annet selskap med det formål å handle på aksjemarkedet.

Les mer

Fysisk eiendom og verdier, omdømmet vårt og den konfidensielle og rettighetsbelagte informasjonen vår

Vi beskytter Johnson Controls' omdømme og andre eiendeler fordi de er byggesteinene for vår fremtid. Våre eiendeler - eiendom, penger, informasjon, ideer og omdømme - opprettholder driften vår og gjør det mulig for oss å investere i innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Les mer
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Registerføring og bekjentgjøring

Vi fører nøyaktige registre og regnskaper for å kunne drive effektivt og for å kunne gi rettidig og sannferdig informasjon til dem som trenger den.

Les mer

Ansvarlig kommunikasjon

Vi styrker merkevaren vår og forholdet til interessenter gjennom gjennomtenkt, nøyaktig og konsekvent kommunikasjon og ansvarlig bruk av sosiale medier. Vi kommuniserer sannferdig, nøyaktig og konsekvent med kunder, investorer og andre interessenter.

Les mer
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room