Slik vinner vi

Vi er stolte over å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene der vi bor og arbeider.

Derfor setter vi verdier først

Hos Johnson Controls ser vi både et ansvar for og en mulighet til å støtte lokalsamfunnene der vi opererer. Som et aktivt og samfunnsansvarlig konsern vil vi at våre lokalsamfunn drar fordel av nærværet vårt og støtten vår. Vi venter at alle ansatte bidrar til å gjøre en forskjell gjennom frivillig innsats og veldedige aktiviteter. Målet vårt er ikke bare å tilby støtte, men også å delta i lokalsamfunnene våre.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Slik ser det ut Å vinne

Vi bestreber oss på å gi et positivt bidrag til lokalsamfunnene våre ved at vi:

  • påtar oss rollen som en ansvarlig, foretrukket arbeidsgiver og forbruker av lokale tjenester
  •  oppmuntrer og anerkjenner de ansattes innsats for frivillig arbeid, personlig veiledning av andre og veldedig arbeid
  • gir tilbake fordi dette er det rette å gjøre, ikke fordi vi forventer publisitet eller tjenester i retur
  • inviterer, men uten å presse, andre til å bidra til veldedige organisasjoner og andre lokale saker
  • innhenter relevant godkjenning før vi donerer penger eller tid i selskapets navn, inkludert at vi overholder våre Retningslinjer for veldedige bidrag og sponsing av arrangementer
  • kontrollerer at enhver veldedig organisasjon vi involverer oss med er legitim og overholder gjeldende lover

Tenk først

Spørsmål:

Jeg er ofte frivillig i en lokal fritidsklubb. Siden Johnson Controls støtter engasjement i lokalsamfunnet og frivillig arbeid, lurer jeg på om jeg kan utføre tjenesten min på vegne av selskapet.

Svar:

Johnson Controls oppmuntrer på det sterkeste engasjement i lokalsamfunnene våre. Det er ikke uvanlig at våre ansatte representerer selskapet ved enkelte lokale arrangementer. Du må imidlertid alltid søke og innhente tillatelse fra avdelingen for offentlige relasjoner før du presenterer deg selv som en representant for Johnson Controls i lokalsamfunnet.