Slik vinner vi

Vi styrker merket vårt og forholdet til interessenter ved å være gjennomtenkt, nøyaktig og konsekvent i kommunikasjonene våre og ansvarlig når vi engasjerer oss på sosiale medier.

Derfor setter vi verdier først

Vi kommuniserer sannferdig, nøyaktig og konsekvent med kundene, investorene og andre interessenter. Dette er avgjørende for å bygge opp en bedrift basert på tillit, langsiktige relasjoner og gjensidig verdi, heller enn bare rene transaksjoner. Vi må huske at vi alle er ambassadører for Johnson Controls-merket. Vi uttrykker verdien vår på markedet, og bevarer omdømmet vårt ved ansvarlig bruk av sosiale medier og ved å la kolleger med den riktige autoriseringen og erfaringen håndtere eksterne forespørsler.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Slik ser det ut å vinne

Vi styrker merket vårt og relasjonene våre ved at vi:

  • følger Retningslinjer for kommunikasjon når vi håndterer eksterne forespørsler eller engasjerer oss på sosiale medier
  • kun kommuniserer informasjon på vegne av Johnson Controls hvis vi er autorisert til å gjøre dette
  • er høflige og profesjonelle i nettbaserte utvekslinger
  • husker at aktiviteten vår på nettet, selv utenfor jobben, kan hjelpe eller skade Johnson Controls
  • tilkjennegir meninger som våre egne, men mindre vi er autorisert til å snakke på vegne av Johnson Controls
  • aldri bekjentgjør konfidensiell eller rettighetsbelagt informasjon (om selskapet vårt, kunder eller andre forretningspartnere)
  • ikke deler interne kommunikasjoner ment for ansatte, slik som generelle e-poster eller portalhistorier
  • aldri publiserer ulovlig innhold eller noe som med rimelighet kan få andre til å kjenne seg mobbet eller truet
  • ikke lar aktiviteter på sosiale medier forstyrre jobbansvaret vårt hos Johnson Controls

Vi får kontakt, kommuniserer og lærer gjennom sosiale medier

Sosiale medier er et kraftig verktøy som setter Johnson Controls i kontakt med kundene våre, lokalsamfunnet og interessenter rundt om i hele verden – på et øyeblikk. De gjør det mulig for oss å pleie forbindelsene våre og bygge merket vårt. Mange av oss bruker sosiale medier privat for å holde oss informert og holde kontakten med venner og familie. Det å være omtenksom i nettnærværet vårt, og gjennomtenkt i hva vi publiserer, minimerer risikoen for at noe feiltolkes eller tas ut av sammenhengen.

Tenk først

Spørsmål:

Jeg følger én av kollegene mine på sosiale medier. Noen ganger publiserer han innhold som viser til selskapets ledelse på en negativ måte. Profilen hans identifiserer ham tydelig som ansatt hos Johnson Controls. Jeg vet at han har rett til å gi uttrykk for sine personlige meninger, men dette kjennes ikke riktig. Krenker han noen av reglene eller retningslinjene i selskapet?

Svar:

Nei, kollegaen din har ikke krenket noen av våre regler eller retningslinjer. Han har rett til å uttrykke sin personlige mening, men han burde kanskje vurdere en litt mindre offentlig måte å uttrykke meningene sine om selskapet på. Selv om sosiale medier gir oss nye og vidtrekkende måter å kommunisere på, gjelder de samme prinsippene for god dømmekraft som i mer tradisjonell kommunikasjon: Ansatte må ikke presentere sine meninger som selskapets meninger, med mindre de er autorisert til å gjøre dette. De må ikke dele konfidensiell, ikke-offentlig informasjon, og de må ikke si ting som er fornærmende eller ulovlig.