Slik vinner vi

Vi oppnår og beholder forretninger på styrken i verdiforslaget vårt og ved å bygge relasjoner basert på innsyn og tillit.

Derfor setter vi verdier først

Ved å sette integritet først styrker vi omdømmet vårt som en ærlig og pålitelig forretningspartner. Vi har ingen interesse i å «kjøpe» forretninger, ei heller i å handle med dem som oppmuntrer eller tolererer korrupte praksiser. Korrupsjon skader samfunnet, forstyrrer markedet og gjør det vanskeligere for alle å gjøre forretninger. Uansett lokale praksiser eller praksis i andre selskaper, står vi imot korrupsjon i alle dens former. Vi unngår selv tilsynelatende upassende atferd, enten vi har å gjøre med offentlige ansatte eller private foretak.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Slik ser det ut å vinne

We vigorously oppose Bestikkelser og andre former for korrupsjon by:

 • aldri tilbyr, lover eller gir noe av verdi til en offentlig ansatt eller noen andre for å oppnå en forretningsmessig fordel
 • avviser å ta imot bestikkelser eller returprovisjon, og melder fra til samsvarsavdelingen hvis slike tilbys
 • fører nøyaktige og fullstendige regnskaper slik at alle betalinger oppgis ærlig og selskapets midler ikke brukes til ulovlige formål
 • gjennomfører behørig selskapsgjennomgang for alle tredjepartsleverandørene våre
 • ikke bruker noen agent eller tredjepart til å foreta urettmessige betalinger som vi selv ikke ville foreta
 • pliktoppfyllende følger våre Retningslinjer for tredjeparts reiser, gaver og underholdning og Retningslinjer for antikorrupsjon
 • rapporterer alle bekymringer om en mulig upassende betaling

Er dette korrupsjon?

Korrupsjon kan ta mange former, og vi må være oppmerksom på faresignalene. Disse inkluderer at andre parter:

 • avviser å binde seg av våre Globale retningslinjer for leverandører
 • kommer med innsigelser mot antikorrupsjonskrav i kontrakten
 • opprettholder nære forbindelser med offentlige ansatte
 • ber om uvanlig høy kommisjon, kontaktbetaling eller innbetaling til kontoer i andres navn
 • tilbyr tvilsomme kvalifikasjoner for gjennomføring av de nødvendige tjenestene
 • har et omdømme for tvilsomme forretningspraksiser

Tenk først

Spørsmål:

Teamet mitt byr på et stort byutviklingsprosjekt i et utviklingsmarked. Selv om vi ikke trenger en partner for å lykkes i prosjektet, anbefaler bymyndighetenes innkjøpsansvarlige på det sterkeste at vi setter opp et møte med et lokalt selskap for å diskutere bruk av dem som underleverandører. Det ser ut til at administrerende direktør for selskapet og den offentlige ansatte er i familie med hverandre. Bør vi ha dette møtet?

Svar:

Her er det varseltegn om korrupsjon. Et tegn er antydningen om at vi får kontrakten hvis vi bruker en underleverandør med nære forbindelser til den offentlige ansatte, og et annet tegn er det faktum at vi ikke trenger en underleverandør for å levere produkter og tjenester til denne kunden. Korrupsjon kan ta mange former, og involverer ikke alltid en direkte bestikkelse til en offentlig ansatt. I denne situasjonen må du straks informere den innkjøpsansvarlige om at det ikke er noe behov for den anbefalte underleverandøren og høflig avslå møtet. Hvis du har noen som helst bekymringer, tar du kontakt med samsvarsavdelingen eller juridisk avdeling.