Slik vinner vi

Vi forventer at våre leverandører driver forretninger til samme høye standard som vi pålegger oss selv – alltid med integritet.

Derfor setter vi verdier først

Vi mener det er viktig å handle med integritet, vise respekt og innfri forpliktelsene våre. Vi forventer intet mindre fra dem som ønsker å gjøre forretninger med oss. Vår Global leverandørstandard uttrykker disse forventningene. Leverandørene våre må kjenne til og følge disse standardene for å sikre at de arbeider med oss på en etisk og ansvarlig måte, og bidrar til å bevare Johnson Controls’ omdømme.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Slik ser det ut å vinne

Vi opprettholder høy standard og etisk atferd i forsyningskjeden vår ved at vi:

  • er tydelige og direkte med leverandørene våre om kravene våre, både med hensyn til hva vi trenger og hvordan det skal gjennomføres
  • forhandler transparent og rettferdig
  • sikrer at avtalte vilkår nedtegnes fullstendig og nøyaktig skriftlig: i kontrakter, innkjøpsordrer og andre dokumenter
  • være nøye med å forklare verdiene våre og forretningsfilosofien vår, og gjenspeile disse i kontraktene våre
  • anvender Global leverandørstandard konsekvent og i alle leverandørforhold
  • utstyrer leverandører med ressurser og ytterligere veiledning for enhver nødvendig klargjøring av forventninger