Si ifra – alles mening er viktig

Det er ofte helt opplagt hva man skal gjøre. Men andre ganger kan en situasjon være kompleks eller uvanlig, og vi kan være usikre på hvordan vi skal gå frem. Hvis du har en bekymring, ber vi om at du sier ifra med en gang. Vi har ikke bare en plikt til å gjøre dette, det gjør det også mulig å få klarhet i spørsmålet og unngå mulige problemer. Hvis noe har gått galt, gir det oss en mulighet til å undersøke og korrigere det.

Ressurser

Det finnes flere måter du kan ta opp en bekymring om etikk og samsvar på. Du kan:

  • Snakke om problemet med din overordnede
  • Snakke om problemet med en annen overordnet eller leder
  • Ta kontakt med samsvarsteamet, personalavdelingen eller juridisk avdeling
  • Ta kontakt med Johnson Controls’ 24-timers Integritet-hjelpelinje:

Nulltoleranse for gjengjeldelse

Johnson Controls forbyr gjengjeldelse. Alle som tar opp en bekymring i god tro, vil ikke utsettes for gjengjeldelser av noe slag – inkludert trusler, trakassering, timereduksjoner, fritakelse fra stilling eller andre negative konsekvenser. Gjengjeldelse strider mot verdiene våre og undergraver tilliten som er avgjørende for vår suksess. Gjengjeldende handlinger representerer et alvorlig regelbrudd som vil medføre disiplinærtiltak, opptil og inkludert oppsigelse.

Til slutt …

Etikkreglene er ment å være en kilde til inspirasjon og veiledning for oss i samarbeidet med hverandre for å bygge en mer komfortabel, tryggere og bærekraftig verden. De viser oss hvordan vi kan gjøre verdiene våre til handling når vi griper muligheter og samtidig navigere risikoområdene. De kan ikke på noen måte dekke alle situasjonene som vi kan stå overfor. Det er viktig at vi stiller spørsmål dersom vi er usikre på hva som er riktig å gjøre, og det er avgjørende at vi tar opp enhver bekymring som vi måtte ha. Etikkreglene omfatter en rekke forskjellige ressurser og kanaler for å hjelpe oss med dette.