Slik vinner vi

Vi opprettholder aktivt en etisk forsyningskjede ved å arbeide kun med forretningspartnere som verdsetter og opprettholder folks rettigheter alle steder.

Derfor setter vi verdier først

Vi ledes av formålet vårt, som inkluderer en forpliktelse til respekt for og beskyttelse av rettighetene til folk over hele verden. Vi mener at anstendig støtte til hver enkelt er nøkkelen til en velstående fremtid. Vi er derfor forpliktet til å opprettholde en etisk og transparent forsyningskjede, som er fri for barnearbeid, tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel.

Som en tidlig underskriver av FNs Global Compact, ser vi sammenhengen mellom menneskerettigheter og bærekraftig verdiskapning som samfunnet kan ha fordel av.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Slik ser det ut å vinne

Vi bestreber oss på å respektere og beskytte menneskerettigheter gjennom alle operasjonene våre og hele forsyningskjeden ved at vi:

 • leverer trygge og sunne arbeidsforhold ved alle Johnson Controls’ anlegg
 • respekterer de ansattes rett til å organisere seg og forhandle kollektivt og aldri diskriminere deres representanter
 • betaler rettferdig i markedet og innfrir eller overgår alle lovfestede krav i forbindelse med kompensasjon
 • tillater ansatte å arbeide ikke mer enn vanlig arbeidstid og slik overtid som er tillat under lokale lover
 • gjennomfører behørig selskapsgjennomgang av potensielle forretningspartnere og følger innkjøpsreglene når vi velger nye leverandører slik at vi finner frem til dem som ikke krenker menneskerettigheter
 • krever at leverandører og tilbydere overholder vår Global standard for leverandører
 • instruerer forretningspartnere til ikke å kjøpe eller bruke konfliktmineraler
 • rapporterer enhver bekymring om menneskerettigheter til juridisk avdeling eller Integritet-hjelpelinjen

Du finner ytterligere veiledning rundt respekt for og beskyttelse av menneskerettigheter i retningslinjene våre under Menneskerettigheter og bærekraft, Slaveri og menneskehandel, Leverandørmangfold og Konfliktmineraler.

Sette folk først: alt henger sammen

Menneskerettigheter handler om mer enn bare å sjekke forsyningskjeden vår. De handler om hvordan folk fortjener å bli behandlet på arbeidsplassen, på markedet og i lokalsamfunnene våre.

Vi erkjenner den globale innvirkningen vi kan ha i kraft av å være et globalt selskap. Forpliktelsene våre på dette området reflekteres i våre Retningslinjer for menneskerettigheter og bærekraft. Denne tar opp mange av de spørsmålene som kan påvirke menneskerettigheter, inkludert:

 • helse og sikkerhet
 • arbeidsforhold
 • bestikkelser og korrupsjon
 • respekt for miljøet
 • ledelse
 • transparent rapportering og ansvarlighet

Tenk først

Spørsmål:

Jeg var nylig på reise til et anlegg for en større leverandør i et utviklingsland. Noen av arbeiderne virket veldig unge. I løpet av to veldig lange dager, husker jeg at jeg så de samme ansiktene tidlig om morgenen og seint på kvelden. Jeg vet at barnearbeid og brudd på arbeidstidsbestemmelser har vært et problem i denne delen av verden. Leverandøren har et godt omdømme og forsikret oss om at de følger alle gjeldende arbeidsmiljølover. Har jeg ansvar for å meddele bekymringene mine eller videresende saken?

Svar:
Som underskriver av FNs Global Compact og en forsvarer av menneskerettigheter generelt, tolererer Johnson Controls ikke ansettelse av barn eller andre krenkelser av arbeidsmiljølover. Hvis du har noen som helst bekymringer i forbindelse med at det kan forekomme krenkelser av arbeidsmiljølover eller menneskerettigheter hos en av våre leverandører, må du dele bekymringene dine med ledelsen, samsvarsavdelingen eller Integritet-hjelpelinjen slik at det kan foretas undersøkelser.