Slik vinner vi

Vi snakker selvsikkert og ærlig om verdiene vi tilfører kundene, fordi dette utvikler tillit til merket vårt.

Derfor setter vi verdier først

Johnson Controls setter integritet først. Vi lover ærlighet og innsyn overfor alle vi gjør forretninger med. For å vinne kontrakter og kundenes tillit må vi først presenterer løsningene våre på markedsplassen. Vi viser hvordan vi tilfører verdi på en tydelig og sannferdig måte, og vi leverer i henhold til hva vi lover.

Three people listening intently to a woman talking in an office room
Four people in discussion in a factory

Slik ser det ut Å vinne

Vi presenterer merket vårt med selvtillit og ærlighet ved at vi:

  • nøyaktig presenterer kapasiteten til produktene og tjenestene våre
  •  påser at markedsføringsmaterialer og kontrakter innfrir lovfestede og regelfestede krav
  • fokuserer på fordelene med løsningene våre, og ikke urettferdig kritiserer konkurrentene våre
  • unngår pågående salgstaktikker og «oversalg»
  • innhenter riktig autorisering til å inngå avtaler eller signere kontrakter
  • svarer betimelig på spørsmål og bekymringer fra kundene

Tenk først

Spørsmål:

Ved et nylig salgsmøte svarte kollegaen min den mulige kundens tekniske spørsmål nøyaktig, men, slik jeg ser det, ikke fullstendig nok. Da jeg ikke ville motsi kollegaen min foran kunden, spurte jeg henne i drosjen etterpå. Hun sa dette: «Det som jeg presenterte til kunden var korrekt, og den delen jeg glemte å nevne er ikke avgjørende for beslutningen deres. Siden de fortalte oss at vi er en aktuell kandidat, kan vi alltids klargjøre dette ved neste møte.» Jeg mener at vi ikke bør vente, og bør forsikre oss om at kunden er fullt informert.

Svar:

Instinktet ditt er riktig. Når vi presenterer produktene og løsningene våre på markedsplassen, må vi gi et fullstendig bilde, slik at kunder og mulige kunder kan ta en fullt informert beslutning. Det å gå tilbake for å klargjøre detaljer på dette punktet, er en god måte å vinne kundens respekt og tillit på. Kunden skal være den som bedømmer hva som er viktig for dem. Hvis vi foretar et salg basert på en misforståelse, risikerer vi å skade ikke bare et forretningsforhold, men også omdømmet vårt.