Personvern for kunder

Vi beskytter den konfidensielle informasjonen som kundene våre betror oss. Konfidensiell informasjon er like verdifull for kundene våre som den er for oss, og uautorisert bruk eller utlevering av den kan føre til alvorlig økonomisk skade og skade vårt omdømme.  Vi tar forholdsregler for å beskytte den konfidensielle informasjonen som er betrodd oss.

Les mer
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Overholdelse i kontrakter med offentlige myndigheter

Vi ser det som et privilegium å betjene offentlige kunder, og vi er opptatt av å oppfylle våre spesielle forpliktelser overfor dem.

Les mer

Ærlige markedsførings-, salgs- og servicepraksiser

Vi snakker selvsikkert og ærlig om verdien vi tilfører kundene, fordi dette bygger tillit til merkevaren vår. Vi viser hvordan vi tilfører verdi på en tydelig og sannferdig måte, og vi holder det vi lover.

Les mer
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Produktkvalitet og sikkerhet

Vi fokuserer på å levere den høyeste verdien til kundene våre gjennom trygge, innovative produkter og løsninger. Vi ønsker kunder som blir hos oss på lang sikt, kunder som stoler på at vi forstår, forutser og oppfyller deres behov bedre enn konkurrentene våre.

Les mer