Slik vinner vi

Vi støtter rettferdige politiske prosesser, fremmer våre forretningsretningslinjer og oppmuntrer våre ansatte til aktivt engasjement.

Derfor setter vi verdier først

Vi mener at aktiv deltakelse i en rettferdig politisk prosess fremmer et sunt samfunn. Som konsern involverer vi politikere i spørsmål og bekymringer som er viktige for forretningene og kundene våre. Vi oppmuntrer våre ansatte til å være politisk engasjert lokalt. Johnson Controls begrenser generelt bruken av selskapets ressurser til å støtte politiske kandidater. I stedet har selskapet en politisk handlingskomité (Political Action Committee, PAC), som finansieres av frivillige bidrag fra ansatte, som brukes til å støtte kandidater i USA som er i samsvar med selskapets retningslinjer.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Slik ser det ut å vinne

Vi opptrer ansvarlig i politiske prosesser ved at vi:

  • oppmuntrer individuelle ansatte til politisk deltakelse, inkludert stemmegivning og bruk av deres egen tid og egne penger
  • oppmuntrer kvalifiserte ansatte til frivillig å bidra til Johnson Controls’ PAC
  • ikke bruker Johnson Controls’ navn til å fremme et bestemt politisk parti
  • aldri forsøker på utilbørlig måte å påvirke noen statlig institusjon, representant eller lovgiver
  • unngår bruk av selskapets ressurser til å støtte politiske kandidater eller valgte, offentlige representanter
  • overholder alle relevante lover, krav til lobbyvirksomhet og bekjentgjøring og vår Retningslinjer for politiske bidrag

Tenk først

Spørsmål:

Jeg jobber for tiden frivillig for en lokalpolitiker som stiller til valg. Jeg ble bedt om å lage en banner til et kommende kampanjearrangement, og trenger å finne et stort sted å arbeide for å gjøre den ferdig. Jeg vil gjerne bruke konferanserommet på kontoret til dette. Jeg vil bare bruke mine egne materialer og bare arbeide på banneret etter at jeg er ferdig med dagens arbeid for Johnson Controls. Jeg vil også forsikre meg om at ingen andre trenger rommet til selskapets forretninger. Er dette tillatt?

Svar:

Johnson Controls respekterer alles rett til å være involvert i den politiske prosessen. Vi er stolte av de av våre ansatte som frivillig bidrar med tiden sin og pengene sine for å støtte sine politiske overbevisninger og foretrukne kandidater. Johnson Controls tillater imidlertid ikke bruken av selskapets ressurser, inkludert kontorplass, for å støtte en gitt kandidat. Vi må unngå å bli oppfattet som å fremme spesifikke politikere eller politiske partier. Bruk av konferanserommet vil derfor ikke være tillatt.