Bestikkelser og andre former for korrupsjon

Vi vinner og beholder kunder på grunnlag av vårt verdiforslag og ved å bygge relasjoner basert på åpenhet og tillit. Når vi setter integritet først, styrker det vårt omdømme som en pålitelig og troverdig forretningspartner. Vi er ikke interessert i å «kjøpe» forretninger, og vi ønsker heller ikke å handle med dem som oppmuntrer til eller tolererer korrupt praksis.

Les mer
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Integritet i forskningen og etisk innhenting av konkurranseetterretning

Vi holder oss informert om markedstrender og muligheter gjennom etiske undersøkelser.  Vi setter integritet først og innhenter alltid informasjon om konkurrenter på en etisk forsvarlig måte.

Les mer

Rettferdig konkurranse/antitrust

Vi konkurrerer sterkt og rettferdig, og utkonkurrerer konkurrentene våre gjennom overlegen kvalitet og verdi. Vi tror på et fritt og konkurransedyktig marked. Vi tror på et fritt og konkurransedyktig marked.

Les mer
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

Internasjonalt handelssamsvar

Som et selskap som opererer globalt, overholder vi alle handelsregler og restriksjoner som gjelder for oss. Vi er stolte av å ha kunder og virksomhet i mange land over hele verden. Vi følger lovene som gjelder overalt der vi driver virksomhet, samt lovene som regulerer internasjonal handel.

Les mer

Tredjeparts immateriell eiendom og kommersielle rettigheter

Vi respekterer andres immaterielle og kommersielle rettigheter på samme måte som vi ønsker at de skal respektere våre. Vi respekterer andres immaterielle og kommersielle rettigheter. Vi tar ikke æren for eller stjeler ideer som ikke er våre egne.

Les mer
A view of cityscape along a shore