Mangfold og inkludering

Vi utnytter våre ulike talenter, bakgrunner og perspektiver til å skape eksepsjonell innsikt og innovasjon. Mangfoldet vårt gjør oss i stand til å løse problemer på en mer kreativ måte, ta mer gjennomtenkte beslutninger og identifisere muligheter på en mer proaktiv måte.

Les mer
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Personvern for ansatte

Vi beskytter personopplysningene til våre ansatte, kandidater, leverandører og kunder. Johnson Controls respekterer alle menneskers rett til personvern.

Les mer

Like muligheter og hindre diskriminering

Vi tiltrekker oss talentfulle mennesker, utvikler potensialet deres og legger til rette for at de skal lykkes. Vi ansetter og forfremmer de beste og smarteste. Vi tolererer ikke diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, graviditet, alder, funksjonshemming, seksuell legning, kjønnsidentitet, sivilstand, militærtjeneste eller annen status som er beskyttet av loven.

Les mer
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Helse og sikkerhet

Vi holder oss selv og andre trygge og friske, slik at vi kan nå vårt fulle potensial. Vi vinner som et team når vi prioriterer våre medarbeideres og besøkendes velvære. Ingenting er viktigere enn helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og vår nullvisjon og tilhørende mål holder oss fokusert.

Les mer

Behandle hverandre med respekt, og hindre trakassering og mobbing på arbeidsplassen

Vi behandler andre med respekt og fremmer et positivt arbeidsmiljø der vi trives som ett team. Dette innebærer at vi opptrer profesjonelt, snakker åpent og respektfullt med andre og støtter hverandre der vi kan.

Les mer
Three colleagues in discussing