Slik vinner vi

Vi beskytter personopplysningene til våre ansatte, kandidater, leverandører og kunder.

Derfor setter vi verdier først

Johnson Controls må samle inn, oppbevare, bruke og dele personopplysninger i forbindelse med forretningsdriften. Vi trenger denne personlige informasjonen for mange forskjellige formål, blant annet i forretningsrelasjoner med kunder og leverandører, administrering av fordeler til ansatte og overholdelse av lovfestede krav. Johnson Controls respekterer en persons rett til personvern. Personopplysninger som faller i feil hender, kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, stjele identiteter eller begå svindel. Som Ett team tar vi vare på hverandre – på jobben og på Internett.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Slik ser det ut å vinne

Vi beskytter personopplysninger ved at vi:

  • samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun til legitime forretningsformål og kun samler inn så mye vi trenger for det formålet
  • er åpne og tydelige om hvorfor og hvordan personlig informasjon samles inn, behandles og brukes
  • aldri deler flere personopplysninger enn nødvendig, og deler aldri dem med noen som ikke har et forretningsbehov for å vite
  • beskytter personopplysninger som vi kontrollerer, og sikkert avhender den når det ikke lenger er bruk for den til det opprinnelige formålet
  • følger alle gjeldende personvernlover og våre egne Retningslinjer for personvern

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Våre ansatte som arbeider i USA og USAs territorier, har rett til å diskutere lønn, arbeidstid, andre ansettelsesvilkår, personlige opplysninger og/eller ansettelsesinformasjon med sine kolleger og tredjeparter, inkludert offentlige etater, fagforeninger og media.

Våre ansatte som arbeider utenfor USA og USAs territorier, må følge lover og forskrifter på de stedene der de arbeider, når det gjelder deling av ansettelsesvilkår, personopplysninger og/eller ansettelsesinformasjon - der lokal lovgivning tillater ansatte å dele denne informasjonen, står de fritt til å gjøre det; der lokal lovgivning krever at denne informasjonen skal holdes konfidensiell, skal de ansatte ikke dele denne informasjonen. 

Tenk først

Spørsmål:

En venn på teamet mitt har nettopp fått en baby. Teamlederen ønsker å sende henne blomster på selskapets vegne, noe jeg synes er en flott idé. Siden han vet at vi er venner og bor i nærheten av hverandre, har han spurt meg om min venns hjemmeadresse. Jeg synes det er litt ubehagelig å gi ham adressen uten først å ha spurt vennen min om tillatelse. Men jeg vil heller ikke ødelegge overraskelsen, så hva skal jeg gjøre?

Svar:

En venn på teamet mitt har nettopp fått en baby. Teamlederen ønsker å sende henne blomster på selskapets vegne, noe jeg synes er en flott idé. Siden han vet at vi er venner og bor i nærheten av hverandre, har han spurt meg om min venns hjemmeadresse. Jeg synes det er litt ubehagelig å gi ham adressen uten først å ha spurt vennen min om tillatelse. Men jeg vil heller ikke ødelegge overraskelsen, så hva skal jeg gjøre?