Slik vinner vi

Vi anser det å være et privilegium å betjene statlige kunder og er nøye med å overholde våre spesielle forpliktelser overfor dem.

Derfor setter vi verdier først

Vi er kundedrevet. Vi erkjenner at statlige kunder ofte har andre krav enn kunder i privat sektor. Vi må være spesielt oppmerksom på disse kravene og følge dem presist. Dette vil sikre at vi fokuserer på det som er viktig for kundene våre, og at vi unngår straffer som kan skade forretningene våre eller omdømmet vårt.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Slik ser det ut å vinne

Vi viser vår forpliktelse til å betjene statlige kunder ved at vi:

 • gjør oss kjent med de kritiske kravene for de statlige kontraktene våre
 • overholder alle gjeldende lover for kontrakter med statlige myndigheter og for eksport av produkter eller data, samt våre egne  Retningslinjer for kontrakter med føderale myndigheter
 •  følger reglene om ansettelse eller arbeide med nåværende eller tidligere offentlige ansatte
 • vet presis hvordan og når vi skal svare på statlige henstillinger om innhold
 • er oppmerksom på informasjon som er hemmeligstemplet eller har andre spesielle restriksjoner
 • sikrer at alle dokumenter eller all kommunikasjon er nøyaktig og sannferdig
 • ved behov bruker gjeldende, nøyaktige og sertifiserte data for kostnader eller prissetting når vi sender inn forslag
 • unngår mottak av uautorisert informasjon om konkurrenter

Grunner til at statlige kontrakter har spesialkrav

Landene der vi har avtaler med statlige myndigheter, har lover som er utformet for å bidra med å sikre at: offentlige midler brukes på riktig måte; offentlige innkjøps- og kontraktsprosesser håndteres på transparent, ærlig, ansvarlig og konsekvent måte; nasjonal sikkerhet og offentlige interesser beskyttes.

Mange av de statlige kontraktene våre er med USAs føderale myndigheter. Eksempler på lover og regler som pålegger disse kontraktene komplekse og strenge krav, inkluderer:

 • Det føderale innkjøpsregulativet (Federal Acquisition Regulation, FAR) regulerer hvordan statlige myndigheter kjøper eller leaser varer og tjenester
 • Tillegg til det føderale innkjøpsregulativet for forsvaret (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) dekker innkjøpskrav til militærindustrien
 • Det internasjonale regelverket for våpenhandel (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) regulerer eksport og import av forsvarsrelaterte artikler og tjenester

Tenk først

Spørsmål:

Jeg behandler innkjøp under føderale statlige kontrakter. Jeg har akkurat oppdaget at for noen måneder siden, foretok en leverandør en liten endring i spesifikasjonen for en komponent som anvendes i produkter som selges til statlige kunder. Leverandøren fortalte meg at vi ikke ble informert om endringen fordi den var så liten, og kunne hevdes å forbedre komponenten. Jeg er imidlertid bekymret for at nylige forsendelser til kundene våre ikke er i samsvar med de relevante statlige kontraktene på grunn av denne endringen.

Svar:

Jeg behandler innkjøp under føderale statlige kontrakter. Jeg har akkurat oppdaget at for noen måneder siden, foretok en leverandør en liten endring i spesifikasjonen for en komponent som anvendes i produkter som selges til statlige kunder. Leverandøren fortalte meg at vi ikke ble informert om endringen fordi den var så liten, og kunne hevdes å forbedre komponenten. Jeg er imidlertid bekymret for at nylige forsendelser til kundene våre ikke er i samsvar med de relevante statlige kontraktene på grunn av denne endringen.