Slik vinner vi

Vi tiltrekker oss talentfulle folk, utvikler potensialet deres og gjør dem i stand til å lykkes.

Derfor setter vi verdier først

Vi ansetter og forfremmer de beste og smarteste. Vi baserer beslutninger om ansettelse på kvalifikasjoner, aspirasjoner og prestasjoner, aldri på fordommer eller forutinntatthet. Det rette å gjøre er å gi alle en rettferdig mulighet. Vi vil ikke tolerere diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, svangerskap, alder, funksjonshemming, seksuell legning, kjønnsidentitet, sivilstatus, militærtjeneste eller noen annen status beskyttet av lovgivningen.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Slik ser det ut å vinne

Vi tiltrekker oss, utvikler og beholder fremragende ansatte ved at vi:

  • behandler folk rettferdig og fokuserer på verdien de tilfører Johnson Controls
  •  tar beslutninger om rekruttering, opplæring, forfremmelser og disiplin på grunnlag av meritter
  • legger til rette i rimelig grad for funksjonshemmede
  • har nulltoleranse for diskriminering – det finnes ingen unnskyldning

Tenk først

Spørsmål:

Jeg har hørt arbeidslederen min si at han ikke vil ha eldre medarbeidere i teamet sitt. Han sier at han ikke diskriminerer – de kan simpelthen ikke holde tritt med produksjonshastigheten vår. Har han rett?

Svar:

Nei, han har ikke rett. Generelle meninger eller uttalelser om en person eller gruppe av personer basert på alder eller andre personlige forhold er upassende og uforenelige med verdiene og kulturen vi fremmer. De kan også lede til diskriminerende handlinger. Alle skal bedømmes etter sine evner og prestasjoner. Et arbeidsmiljø der alle behandles rettferdig bidrar til å sikre en tillitsfull, motiverende og høytytende kultur.