Slik vinner vi

Vi beskytter den konfidensielle informasjonen som kundene betror oss.

Derfor setter vi verdier først

Det å være kundedrevet handler om mer enn å holde løfter og innfri forventninger. Grunnstammen handler om å kontinuerlig vinne kundenes tillit ved å vise at vi ivaretar deres interesser så vel som våre egne. Konfidensiell informasjon er like verdifull for kundene våre som for oss – uautorisert bruk eller bekjentgjøring kan forårsake alvorlig skade på økonomi og omdømme. Vi tar forholdsregler for å beskytte den konfidensielle informasjonen betrodd oss.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Slik ser det ut Å vinne

Vi bevarer kundenes tillit ved at vi:

  • er like forsiktig med kundenes konfidensielle informasjon som med vår egen
  •  iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å trygge kundenes informasjon
  • kun bekjentgjør kundenes konfidensielle informasjon til de som er autorisert og har et forretningsbehov for å vite
  • ikke deler kundenes konfidensielle informasjon med noen utenfor selskapet vårt med mindre kunden har gitt tillatelse
  • antar at informasjonen er konfidensiell med mindre og inntil vi har bekreftet noe annet
  • følger gjeldende personvernlover og våre Retningslinjer for personvern
  • kontakter samsvarsteamet eller juridisk avdeling straks dersom vi kjenner til eller mistenker at kundens informasjon utilsiktet ble feilbehandlet på noen måte

Tenk først

Spørsmål:

I løpet av mine første 10 årene hos Johnson Controls, arbeidet jeg med mange grupper og utviklet sterke relasjoner i hele selskapet. En venn fra den nyligste gruppen min har spurt om jeg kan sende ham en liste over e-postadresser til kunder for å hjelpe ham å markedsføre en ny tjeneste. Jeg vet at vi er Ett team, og jeg vil gjerne hjelpe vennen min, men jeg er ikke sikker på om jeg bør dele denne informasjonen, selv ikke internt. Hvordan bør jeg håndtere forespørselen hans?

Svar:

Det å fungere som Ett team innebærer å finne måter å samarbeide på gjennom hele organisasjonen, og det betyr også deling av ansvar for å innfri våre juridiske og etiske forpliktelser. Dette inkluderer forpliktelse til å beskytte kundeinformasjon, da mye av den er konfidensiell. Dersom slik informasjon frigis uten tillatelse, kan den potensielt havne i feil hender, og utsette kunden og omdømmet vårt for risiko. Du må ikke dele informasjonen du blir bedt om å dele, og du bør gi vennen din en påminnelse om at kundene våre stoler på at vi kun vil bruke informasjonen for de formålene som de har oppgitt den for – vi må be dem om tillatelse før vi deler den for annen bruk.