Hur vi vinner

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer samma höga standarder som vi kräver av oss själva och att de alltid arbetar med integritet.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi tror på att agera med integritet, visa respekt och uppfylla våra åtaganden. Vi förväntar oss detsamma av de som vill göra affärer med oss. I våra globala standarder för leverantörer anges dessa förväntningar. Våra leverantörer måste känna till och följa dessa standarder så att vi kan vara säkra på de arbetar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och bidrar till att upprätthålla Johnson Controls anseende.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi upprätthåller höga standarder och ett etiskt beteende i vår leveranskedja genom att:

  • vara tydliga med leverantörer rörande våra krav, både vad gäller vad vi behöver och hur det ska göras
  • förhandla öppet och rättvist
  • säkerställa att avtalade villkor dokumenteras fullständigt och korrekt i skrift: i kontrakt, inköpsordrar och andra dokument
  • vara noga med att förklara våra värderingar och vår inställning till att göra affärer och se till att detta återspeglas i våra avtal
  • tillämpa våra globala standarder för leverantörer konsekvent i alla relationer med leverantörer
  • tillhandahålla leverantörer med resurser och eventuella förtydliganden med avseende på våra förväntningar.