Hur vi vinner

I vår roll som globalt företag följer vi alla handelsregler och restriktioner som gäller för oss.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi är stolta över att ha kunder och verksamhet i många länder världen över. Vi följer de lagar som gäller där vi gör affärer, liksom reglerna för internationell handel. För den nationella säkerheten samt av politiska eller ekonomiska skäl kan myndigheter reglera import och export av känslig utrustning och data. De kan också begränsa affärer med vissa grupper, individer eller länder. Genom att följa handelsregler undgår vi inte bara tunga böter, förlust av tillstånd och fängelsestraff, utan det bidrar även till att göra världen säkrare.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi bedriver vår verksamhet över hela världen på ett ansvarsfullt sätt genom att:

  • följa företagets regler och rutiner för handelsregler, inklusive vår policy för efterlevnad av handelsregler
  • inte medvetet marknadsföra, sälja eller tillhandahålla tjänster till någon på USA:s, EU:s eller andra länders och organisationers embargo- och sanktionslistor
  • följa alla avtalsenliga eller juridiska restriktioner för åtkomst till kunders uppgifter
  • genomföra riskbedömningar och kundkontroller av tredjepartsorganisationer som vi planerar att göra affärer med
  • meddela den juridiska avdelningen om en kund, leverantör eller någon annan ber oss att delta i en bojkott.

Tänk först

Fråga:

Jag är medveten om att Johnson Controls kontinuerligt utforskar potentiella nya marknader för våra produkter och lösningar. Ett utländsk distributör kontaktade mig nyligen och sa han hade fått frågor om en produktserie som vi inte tidigare har sålt i den delen av världen. Jag vet om att det ibland finns restriktioner gällande var vi kan sälja produkter och hur de får användas. Jag bad distributören svara på några frågor för att förstå de tilltänkta slutanvändarna och slutanvändningen. Hans svar var diffusa och han försökte dämpa min oro. Jag tror inte att han förstod de potentiella riskerna. Vad bör jag göra?

Svar:

Det var smart att ta upp frågan om internationella handelsregler. Det är viktigt att granska marknadsmöjligheterna utomlands för att kunna utvärdera dessa typer av risker. Du bör fortsätta ställa frågor till distributören, eftersom vi inte kommer kunna erbjuda produkterna utan full förståelse av den avsedda slutanvändaren och slutanvändningen. För även vidare de potentiella problemen med internationella handelsregler till ledningen, efterlevnadsavdelningen eller den juridiska avdelningen för att få hjälp.