Intressekonflikter

Vi gör smarta, objektiva val som sätter företaget och våra kunder före personliga fördelar. Vi arbetar tillsammans för att vinna för våra kunder. Vi låter inte personliga intressen eller relationer stå i vägen för att vinna som ett lag.

Läs mer
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Insiderhandel och missbruk av värdepappersmarknaden

Vi använder eller delar aldrig insiderinformation om Johnson Controls eller något annat företag i syfte att handla på aktiemarknaden.

Läs mer

Fysisk egendom och tillgångar

Vi skyddar Johnson Controls rykte och andra tillgångar eftersom de är byggstenarna för vår framtid. Våra tillgångar - egendom, pengar, information, idéer och rykte - upprätthåller vår verksamhet och gör det möjligt för oss att investera i innovation och kontinuerlig förbättring.

Läs mer
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Registerhållning och offentliggörande

Vi har korrekta register och konton för att kunna bedriva vår verksamhet effektivt och tillhandahålla aktuell och sanningsenlig information till dem som behöver den.

Läs mer

Ansvarsfull kommunikation

Vi stärker vårt varumärke och våra relationer med intressenter genom genomtänkt, korrekt och konsekvent kommunikation och ett ansvarsfullt engagemang i sociala medier. Vi kommunicerar sanningsenligt, korrekt och konsekvent med kunder, investerare och andra intressenter.

Läs mer
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room