Hur vi vinner

Vi bevarar vår egen och andras säkerhet och hälsa så att vi kan nå vår fulla potential.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi vinner som ett team när våra anställdas och besökares välbefinnande är vår främsta prioritet. Ingenting är viktigare än hälsa och säkerhet på arbetsplatsen – vår nollskadevision och relaterade mål håller oss fokuserade. Att bevara allas säkerhet är ett gemensamt ansvar. Vi tar hand om varandra i vår dagliga verksamhet för att förhindra skador och olyckor och vi vidtar lämpliga åtgärder om vi ser något som skulle kunna orsaka skador. Goda säkerhetsvanor skyddar oss, gör vår arbetsmiljö mer bekväm och leder till att vi kan fokusera på att tillhandahålla kundupplevelser och lösningar av högsta klass.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi främjar en kultur där ingen kommer till skada genom att:

  • känna till och följa alla säkerhetsföreskrifter och rutiner
  • aldrig ta onödiga risker på arbetsplatsen eller att be andra att göra det
  • sluta med vad vi gör omedelbart om det är osäkert, även om det innebär att tillverkningen eller uppgiften får skjutas upp
  • alltid rapportera osäkra eller dåliga förhållanden eller beteenden, såsom faror på arbetsplatsen, utrustning som är trasig eller saknas, hot om våld eller vapen på företagets område
  • veta vad som ska göras i händelse av personskador eller en annan nödsituation
  • komma till jobbet utan att vara påverkade av substanser som kan försämra omdömet eller äventyra säkerheten.

Tänk först

Fråga:

En kollega på produktionslinjen bad mig två gånger den här veckan att täcka upp för honom när han tog korta, oplanerade pauser. Hans nya läkemedel gör att han ibland känner sig yr. Jag sa till honom att jag var orolig att biverkningarna kunde utsätta honom och andra för faror. Han sa att det inte var något att oroa sig för eftersom han snart skulle vänja sig vid läkemedlet. Måste jag vidta några åtgärder?

Svar:

Vi har alla en skyldighet att agera om vi upptäcker en potentiell risk kopplad till hälsa och säkerhet. Att inte göra det är ett brott mot etikpolicyn. Du bör råda din arbetskamrat att tala med sin chef, som kan överväga att tillfälligt ge honom andra arbetsuppgifter eller vidta andra åtgärder. Du måste säga åt honom att om han inte tar upp frågan själv är du eller någon annan skyldig att göra det. Vi respekterar alla människors integritet, men säkerheten är livsviktig.