Mutor och andra former av korruption

Vi vinner och behåller affärer tack vare styrkan i vårt värdeerbjudande och genom att bygga relationer som bygger på öppenhet och förtroende. Att sätta integriteten främst stärker vårt rykte som en trovärdig och pålitlig affärspartner. Vi har inget intresse av att "köpa" affärer eller att göra affärer med dem som uppmuntrar eller tolererar korrupta metoder.

Läs mer
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Forskningsintegritet och etiska källor för konkurrensinformation

Vi håller oss informerade om marknadstrender och möjligheter genom etisk research.  Vi sätter integriteten främst och samlar alltid in information om konkurrenter på ett etiskt sätt.

Läs mer

Rättvis konkurrens antitrust

Vi konkurrerar starkt och rättvist och överträffar våra konkurrenter genom överlägsen kvalitet och värde. Vi tror på en fri och konkurrensutsatt marknad. Vi tror på en fri och konkurrensutsatt marknad.

Läs mer
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

Överensstämmelse med internationell handel

Som ett företag med global verksamhet följer vi alla handelsregler och restriktioner som gäller för oss. Vi är stolta över att ha kunder och verksamhet i många länder runt om i världen. Vi följer de lagar som gäller överallt där vi gör affärer, liksom de lagar som styr internationell handel.

Läs mer

Tredje parts immateriella och kommersiella rättigheter

Vi respekterar andras immateriella och kommersiella rättigheter på samma sätt som vi vill att de ska respektera våra egna. Vi respekterar andras immateriella och kommersiella rättigheter. Vi tar inte åt oss äran för eller stjäl några idéer som inte är vår egen skapelse.

Läs mer
A view of cityscape along a shore