Förhindra missbruk i leveranskedjan

Vi arbetar för att upprätthålla en etisk leveranskedja genom att endast arbeta med affärspartners som värdesätter och respekterar människors rättigheter överallt. Därför är vi fast beslutna att upprätthålla en etisk och transparent leveranskedja som är fri från barnarbete, tvångsarbete, slaveri och människohandel.

Läs mer
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

Upphandling

Vi väljer våra leverantörer på ett rättvist och objektivt sätt för att ge oss de bästa förutsättningarna att vinna över våra kunder. Vi strävar efter att bygga meningsfulla, långsiktiga leverantörsrelationer, baserade på ömsesidig nytta och förtroende. Dessa relationer hjälper oss att vinna på marknaden och erbjuda exceptionella kundupplevelser och lösningar.

Läs mer

Leverantörernas förväntningar

Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar enligt samma höga standarder som vi tillämpar för oss själva - alltid med integritet. Vi tror på att agera med integritet, visa respekt och uppfylla våra åtaganden. Vi förväntar oss inget mindre av dem som vill göra affärer med oss. 

Läs mer
Three employees looking at a tablet PC