Hur vi vinner

Vi drar till oss begåvade medarbetare, utvecklar deras potential och hjälper dem att lyckas.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi anställer och befordrar de mest begåvade medarbetarna. Vi baserar anställningsbeslut på kvalifikationer, ambitioner och resultat – aldrig på fördomar. Att ge alla en rättvis chans är det rätta sättet att agera. Vi tolererar inte någon form av diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, graviditet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, militärtjänstgöring eller någon annan status som skyddas enligt lag.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi attraherar, utvecklar och behåller duktiga medarbetare genom att:

  • behandla människor rättvist och med fokus på värdet de tillför Johnson Controls
  • fatta beslut om rekrytering, utbildning och befordran baserat på kompetens
  • tillhandahålla lämpliga lösningar för funktionshinder
  • aldrig acceptera några ursäkter för kränkande särbehandling – det finns inga sådana.

Tänk först

Fråga:

Jag har hört min chef säga att han inte vill ha äldre medarbetare i sitt team. Han säger att han inte diskriminerar – han tycker att de helt enkelt inte håller jämna steg med våra krav på produktionstakten. Har han rätt?

Svar:

Nej, det har han inte. Generaliseringar eller påståenden om en person eller grupp baserade på ålder eller andra personliga egenskaper är olämpliga och oförenliga med de värderingar och den kultur som vi står för. De kan även leda till diskriminerande handlingar. Alla ska bedömas baserat på deras förmåga och resultat. En arbetsmiljö där alla behandlas rättvist bidrar till att säkerställa en kultur som kännetecknas av förtroende, motivation och goda resultat.