Mångfald och inkludering

Vi gör det mesta av våra olika talanger, bakgrunder och perspektiv för exceptionella insikter och innovation. Vår mångfald gör att vi kan lösa problem på ett mer kreativt sätt, fatta mer genomtänkta beslut och identifiera möjligheter på ett mer proaktivt sätt.

Läs mer
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Sekretess för anställdas uppgifter

Vi skyddar våra anställdas, kandidaters, leverantörers och kunders personuppgifter. Johnson Controls respekterar en persons rätt till integritet.

Läs mer

Lika möjligheter och förebyggande av diskriminering

Vi attraherar begåvade människor, utvecklar deras potential och ger dem förutsättningar att lyckas. Vi anställer och befordrar de bästa och de mest begåvade. Vi tolererar inte diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, kön, graviditet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, militärtjänst eller någon annan status som skyddas enligt lag.

Läs mer
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Hälsa och säkerhet

Vi håller oss själva och andra säkra och friska så att vi kan nå vår fulla potential. Vi vinner som ett team när vi gör våra medarbetares och besökares välbefinnande till vår högsta prioritet. Inget är viktigare än hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; vår nollvision och tillhörande mål håller oss fokuserade.

Läs mer

Respektfullt bemötande förhindrar trakasserier och mobbning på arbetsplatsen

Vi behandlar andra med respekt och främjar en positiv arbetsmiljö där vi utvecklas som ett team. Det innebär att vi agerar professionellt, talar öppet och respektfullt med andra och stöttar varandra där vi kan.

Läs mer
Three colleagues in discussing