Säg ifrån – alla medarbetares röster räknas

Ofta är det uppenbart vad som är rätt att göra. Andra situationer kan vara mer komplicerade eller ovanliga och vi kan vara osäkra på hur vi ska gå vidare. Om du har problem eller frågor ska du ta upp dem direkt. Det är inte bara vår plikt att göra det, utan det gör också att vi snabbt kan få klarhet i saken och undvika potentiella problem. Om något har blivit fel får vi möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

Resurser

Det finns flera sätt att ta upp frågor och problem gällande etik och efterlevnad. Du kan:

  • diskutera problemet med din arbetsledare
  • diskutera saken med en annan arbetsledare eller chef
  • kontakta efterlevnadsavdelningen, personalavdelningen eller den juridiska avdelningen
  • kontakta Johnson Controls integritetshjälplinje som är öppen dygnet runt:

Nolltoleranspolicy för repressalier

Johnson Controls tillåter inte repressalier. Ingen person som tar upp en fråga eller ett problem i god tro kommer att utsättas för repressalier såsom hot, trakasserier, färre arbetstimmar, uppsägning eller andra negativa konsekvenser. Repressalier strider mot våra värderingar och underminerar förtroendet som är avgörande för våra framgångar. En hämndaktion är ett grovt tjänstefel som leder till disciplinära åtgärder, upp till och inklusive avsked.

Avslutningsvis …

Etikpolicyn är ämnad som inspirationskälla och vägledning för oss när vi arbetar tillsammans för att skapa en bekvämare, tryggare och hållbarare värld. Den visar hur vi sätter våra värderingar i verket när vi utforskar möjligheter samtidigt som vi undviker risker. Den kan omöjligt täcka alla situationer vi kan ställas inför. Det är viktigt att vi ställer frågor när vi är osäkra på hur vi ska agera och att vi tar upp problem som vi stöter på. Policyn innehåller en mängd resurser och kanaler som hjälper oss med detta.