Hur vi vinner

Vi behandlar varandra med respekt och främjar en positiv arbetsmiljö där vi utvecklas som ett team.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi arbetar tillsammans som ett team och samverkar på sätt som främjar ömsesidigt förtroende och respekt. Detta innebär att agera professionellt, prata på ett öppet och respektfullt sätt och stödja varandra i alla situationer. På så sätt bidrar var och en av oss till att skapa och stärka vår vinnande kultur och integritet. En arbetsplats som motiverar och stöder alla positiva ansträngningar är en vinnande arbetsplats.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi upprätthåller en arbetsplats som präglas av respekt genom att:

  • bygga upp tillit till kollegor och samarbetspartner
  • lyssna för att förstå
  • leta efter möjligheter att samarbeta och dela med oss för teamets bästa
  • tänka i förväg på hur våra ord och handlingar kan uppfattas av andra
  • bekämpa alla typer av mobbning och trakasserier och söka hjälp vid behov
  • rapportera olämpliga skämt, förolämpningar eller andra stötande kommentarer om etnicitet, kön, hudfärg, religion, ålder, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller andra egenskaper som skyddas av lagen
  • aldrig yttra, eller acceptera, oönskade sexuella kommentarer, göra närmanden eller visa material som andra kan uppfatta som stötande
  • rapportera olämpligt beteende, oavsett om det är riktat mot oss själva eller någon annan.

Tänk först

Fråga:

Mina nya chef är väldigt frågvis och utåtriktad. Hon ställer ingående frågor om mitt privatliv som gör mig illa till mods. Hon tror kanske att hon bara är vänlig, men hennes samtalsämnen får mig att bli obekväm. Jag bad henne att sluta, men hon sa att jag är alldeles för stel och undrade högt om jag passade in i teamet. Jag vill inte få en dålig start med min chef, men hon gör mig nervös. Vad kan jag göra?

Svar:

Din chefs beteende är oönskat och oacceptabelt och hör inte hemma på Johnson Controls. Om du känner dig bekväm med det kan du berätta för din chef hur hon får dig att må och be henne sluta med det. Om du inte vill konfrontera din chef igen kan du prata med en högre chef eller din HR-representant eller kontakta integritetshjälplinjen. Alla dessa alternativ gör det möjligt för oss för att lösa problemet. Du kommer att skyddas från alla typer av repressalier.