Politiska aktiviteter och lobbying

Engagemang i den politiska processen

Hur vi vinner

Vi bidrar till en demokratisk politisk process, förespråkar våra affärsmetoder och uppmuntrar våra anställda att engagera sig politiskt.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi anser att ett aktivt deltagande i en demokratisk politisk process främjar ett sunt samhälle. Som företag påverkar vi politiska beslutsfattare med avseende på frågor och problem som är viktiga för vår verksamhet och våra kunder. Vi uppmuntrar anställda att vara politiskt engagerade på lokal nivå. Johnson Controls begränsar generellt sett användningen av företagets resurser för stöd av politiska kandidater. Istället har företaget en kommitté för politisk verksamhet (PAC), som finansieras av frivilliga bidrag från anställda. Bidragen används för att stödja amerikanska kandidater vars politiska agenda är i linje med företagets politiska åsikter.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi deltar på ett ansvarsfullt sätt i den politiska processen genom att:

  • uppmuntra enskilda medarbetares politiska engagemang, däribland röstdeltagande och användning av privata medel och medarbetarens fritid
  • uppmuntra berättigade medarbetare att frivilligt bidra till Johnson Controls kommitté för politisk verksamhet (PAC)
  • inte använda Johnson Controls namn för att stödja ett särskilt politiskt parti
  • aldrig försöka påverka statliga myndigheter, företrädare eller lagstiftare på ett otillbörligt sätt
  • inte använda företagets resurser för att stödja politiska kandidater eller förtroendevalda politiker
  • följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser för lobbying och avslöjande samt vår policy för politiska bidrag.

Tänk först

Fråga:

Jag arbetar ideellt för en lokal politiker som kandiderar till ett offentligt uppdrag. Jag blev tillfrågad att skapa en banderoll för en kommande kampanj och måste hitta en stor arbetsyta för att kunna göra den. Jag skulle vilja använda konferensrummet på kontoret. Jag skulle bara använda mitt eget material och endast arbeta på banderollen efter att ha slutfört mina ordinarie arbetsuppgifter. Jag skulle också se till att ingen annan behöver rummet för företagets verksamhet. Är detta tillåtet?

Svar:

Johnson Controls respekterar alla medarbetares rätt att engagera sig politiskt. Vi är stolta över de medarbetare som bidrar med tid och pengar för att främja sina politiska åsikter och kandidater. Men Johnson Controls tillåter inte användning av företagets resurser, däribland kontorsutrymmen, för att stödja en särskild politisk kandidat. Vi måste undvika att ge intrycket av att vi stödjer särskilda politiker eller politiska partier. Därför är användning av konferensrummet inte tillåtet.