Hur vi vinner

Vi är stolta över vår positiva inverkan på de samhällen där vi lever och arbetar.

Därför sätter vi våra värderingar först

På Johnson Controls ser vi både ett ansvar och en möjlighet i att stödja de samhällen där vi verkar. Som en ansvarsfull och aktiv företagsmedborgare vill vi att samhället ska dra fördel av vår närvaro och vårt stöd. Vi förväntar oss att alla anställda bidrar genom frivilliga aktiviteter och välgörenhet. Vårt mål är att inte bara ge stöd utan även delta i samhället.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället genom att:

  • axla vårt ansvar som ansvarsfull arbetsgivare och konsument av lokala tjänster
  • uppmuntra och belöna de anställdas frivilligarbete, mentorskap och välgörenhetsarbete
  • ge tillbaka eftersom det är rätt att göra det, inte på grund av att vi förväntar oss publicitet eller tjänster i gengäld
  • uppmuntra, men inte pressa, andra till att bidra till välgörenhetsorganisationer eller andra samhällsfrämjande projekt
  • skaffa rätt godkännande innan vi donerar pengar eller tid i företagets namn samt följa vår policy för bidrag till välgörenhet
  • kontrollera att alla typer av välgörande ändamål vi engagerar oss i är legitima och följer tillämpliga lagar.

Tänk först

Fråga:

Jag arbetar ofta ideellt på en lokal fritidsgård. Eftersom Johnson Controls stöder samhällsengagemang och frivilligarbete undrar jag om det går bra att jag i olika sammanhang uppger att arbetet görs i företagets namn?

Svar:

Johnson Controls uppmuntrar till engagemang i lokalsamhället. Det är inte ovanligt att våra anställda företräder företaget vid vissa samhällsorienterade evenemang. Men du måste du alltid söka och få tillstånd från avdelningen som ansvarar för offentliga angelägenheter innan du presenterar dig själv som en Johnson Controls-representant.