Hur vi vinner

Vi ser det som ett privilegium att ha myndighetskunder och är noga med att uppfylla våra skyldigheter.

Därför sätter vi våra värderingar först

Vi är kundfokuserade. Vi är medvetna om att myndighetskunder ofta har andra krav än kunder inom den privata sektorn. Vi måste beakta dessa krav och följa dem noggrant. Detta säkerställer att vi fokuserar på vad som är viktigt för våra kunder och undviker påföljder som kan skada vår verksamhet eller vårt anseende.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Hur ett vinnande beteende ser ut

Vi visar vårt åtagande gentemot myndighetskunder genom att:

 • vara bekanta med de viktigaste kraven som gäller för statliga kontrakt
 • följa alla tillämpliga lagar för statliga kontrakt och export av produkter eller data, samt vår policy för kontrakt med federala regeringar
 • följa regler gällande anlitande av eller samarbete med nuvarande eller tidigare statsanställda
 • veta exakt hur och när vi ska agera på myndigheters begäranden om innehåll
 • vara uppmärksamma på information som är hemligstämplad eller har andra restriktioner
 • se till att all dokumentation och kommunikation är korrekt och sanningsenlig
 • när så krävs använda aktuell, korrekt och auktoriserad kostnads- eller prissättningsinformation när vi lämnar kostnadsförslag
 • inte ta emot obehörig information om konkurrenter.

Därför har statliga kontrakt särskilda krav

De länder vars regeringar är våra kunder har lagar som utformats för att säkerställa att offentliga medel används på rätt sätt, att offentliga upphandlingar hanteras på ett transparent, ärligt, ansvarsfullt och följdriktigt sätt, samt att den nationella säkerheten och allmänhetens intresse skyddas.

Många av våra statliga kontrakt är med USA:s federala regering. Exempel på lagar och regler som innebär komplexa och strikta krav på dessa kontrakt omfattar följande:

 • Federal Acquisition Regulation (FAR) reglerar hur statliga myndigheter köper eller leasar varor och tjänster
 • Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) omfattar upphandlingskrav inom försvarsindustrin
 • International Traffic in Arms Regulations (ITAR) reglerar export och import av försvarsrelaterade varor och tjänster

Tänk först

Fråga:

Jag hanterar upphandlingar av statliga kontrakt. Jag har just upptäckt att en leverantör för ett par månader sedan gjorde en mycket liten ändring av specifikationen för en komponent som används i produkter som säljs till myndighetskunder. Leverantören berättade för mig att vi inte hade informerats om ändringen eftersom den var så obetydlig och faktiskt förbättrade komponenten. Men jag är orolig över att leveranser som gjorts till våra kunder nyligen kanske inte uppfyller kraven i de statliga kontrakten på grund av denna ändring.

Svar:

Du har rätt att vara orolig. När vi gör affärer med statliga kunder måste vi följa kraven i kontraktet till punkt och pricka. Om vi inte gör det, även om det sker på ett sätt som verkar betydelselöst, eller om vi gör förändringar som vi tror innebär en förbättring, kan avtalsbrottet inte bara leda till ekonomiska påföljder utan också risken att tillfälligt eller permanent stängas av från statligt arbete. Frågan ska rapporteras till den juridiska avdelningen omedelbart så att du kan få råd om hur du ska fortsätta, eftersom det kan kräva att information lämnas över till myndigheten.